Астир орел символика

От Божията мъдрост и Божият Дух е Колелото на живота и пътят! За да изкачиш седемте стъпала за усъвършенстване на душата чрез сърцето до Вечността на Бащата!

И ще ви върне познанието (кода) от звездата Сириус (Соти) Великия учител Тис, за вашето царство историята да прочетете.

Извира старото познание (от питото), разчете го дъщерята и ситите я пазят да се бори!

Опростени ще са от Великият учител Тис, тези които се поклонят пред познанието. От ситите чети по водата – символично да се покръсти и приеме учението на Исус – и не го подменяй!

Създадени трите съда – Светата Троица: Отец, Син и Светия Дух – по тези кодове чети и ги запиши!  Божественото учение прочети и запиши!

В земята българска, дъще, дай  Божественото учение и запише клетвата на виждащия Бог!

При Асирите – Асирийци – виж от Господа ще излязат (потекат) съдове с писано слово и учи (пий) от знанието!

Създаденото знание запиши и пази (скрий) го. От старото учение тръгни към учението (гроба) на Исус!

Прочети за Царя на царете Бриг, а след приемане учението на Исус, покръстването с името  Васил   – известен с прозвището А*Тила – той е от Учителите, защото дадено му беше познанието от звездата Сириус (Соти).

От Адит – едно от наименованията на стария Йерусалим – преплува учението през морето и създаде вярващите в учението на Исус, прочети и за кръвта (виното) на Исус.

Прочети за покръстването (потира за водата) и още днес се поклони – приеми учението на Исус! Това е написано за твоите очи и от прочетеното тръгва, заключеното (запечатаното) в гроба на Исус!

За Царят на царете Астир прочети за Управляващия род и изучи родословието (потеклото) му.

За скритото Ваше учение пей, да се запази Познанието (Светлината) на Звездата.

Даде ти се знанието да пишеш (писалка)  в полето за покръстените – помазаните от Исо.

Българските родове (клоните) ще тръгнат и ще огради царството със създаденото писано богатство.

Родът (клоните) на Управляващият Род ще пеят за девойката – Бела – от ситите.

И Великият учител Тис учение за Бог (водата ще скове) ще даде от разстояние на хората,  ще посее Исус – Иса.

Да опрости българският Управляващ Род на родовете (клоните) в Кабе – Йерусалим.

И Исус – Иса, ето ще възкреси Царя на царете Кубрат – името буквално означава сърп! Възкръснал идва и ето преобразен върви, като Исей (Исео) – книжовник, мъдрец! От написаното прочети за Слънцето (Познанието) на Тасид – Сит от рода.

От Асирия ще се завърне Пита(й) я, Пития – жената, оракул ще предсказва (потече). Клоните (родовете) в дома (царството) са от белите –нарицателно име за българите – благословени (прекадени) са с тази орис.

В царството на Белите прочети и ще се даде (ще добият) от заровеното познание  на ситите.  Великият учител Тис ще ги напълни със знание,  ще се построи познанието.

Бори (бий) се за прочетеното истинско учение на Исус, за да издържи на лъжите (блудството) за него!

Покръстиха се (премина по водата) родовете и написаното учение на Исус ще потече.

Родовете (клоните) на Исус – Исе ще издържат във Вярата (водата добита) и дадено им е да  не се отричат (затворят) от нея.

Половината българи са покръстени (от помазаните), ето.

Свише ще се разбере за Управляващият Род и за родовете (клоните) на  Исус (виното).

Исус – Исо преди изгубените – разрушените – хора възроди (съши). Орфе(й) – Орво е от ситите на Управляващият Род,  записано е во веки веков (вечно). Където всеки един от тях двамата даваше (сипеше) знание на хората, от познанията на Великия учител Тис.

Прочети за завърналите се исеи- книжовници, мъдреци от Царят на царете Бриг – Прит, А*Тила – този, който създаде българското Царство (Сидо).

Покръстваха в учението на Исус по българските родове,  да се развива (пробива) неговото учение (да ги свие с виното).

Четете, за да се знае за Пастирите (патирите) от първия Управляващият Род на българите.

Имат право (власт) мъртвите да почиват (разхлабят) и Слънцето да угасне (запечатат) за тях.

Половината от  българските родовете построени, прочетоха заупокойна молитва за погребаните (заровените) сити . В случаят условно се говори за половината български родове, тъй като в битката една срещу друга са се изправили две български армии. По-голямата част от българските родове са се покръстили, като са застанали под скиптъра на Царя на царете Кубрат.

Вашият Велик учител Тис казваше (потече), а след това ги пробождаше, да извият ръцете си и починат (затворят).

Ще бъде прочетено за битката и разбрано от окото (ириса) от половината български  родове (клони).

От потеклото на Управляващия род ще се замълчи (затвори) за Княз Есир, който не е приел учението на Исус. Истинското име на Княз Боян е Есир, брат на Царя на царете Кубрат.

Княз Есир е отхвърлил Завета на Царя на царете Кубрат, приет след покръстването в учението на Исус и е отстоявал стария Закон на кръвта – тронът да се наследява от най-възрастния мъж в династията. Загинал в битка, заедно със своя съюзник и зет, каган Кабан на хазарите (женен за дъщерята на Княза)  срещу армията на Българската империя, водена от младия Цар на царете Астир.

От остров Итак(а) ще ви напомнят (пробождат) и помагат да строите Българското царство – там се състоял Събор на българското духовенство да приемат канона на истинското учение на Исус – по-долу в текста има допълнително пояснение.

Ще се завърнете от битката,  ще четете за учението на Исус (Исо). На българските родове (клоните) учението на Исус ще помогне да тъгувате индивидуално,  да се приберете със скръбта по загиналите български войни в братоубийствената битка край Малая Перешчепина,  Украйна – на левия бряг на река Ворскла, приток на Днепър – където е братската могила.

Прибират (събира) ги Небесата мъртвите от българското царство (дома), от Управляващият Род по река Вардар – Аксио.

Вашите родове – има се предвид българите, предвождани от Княз Есир (Боян) и хазарите, от каган Кабан – нямате хора от Пазителите, построени пред могилата на мъртвите. Управляващият Род ще напише за битката, на гробът- могилата ще го напише.

От едната половина на българите ще тръгне да се чете, да се разпространи (разпръснатото) историята за първия Управляващ Род на българите!

В Българската империя родовете (клоните) ще прочетат за битката в полето. Ще приключи противопоставянето между българските родове, когато се приеме на учението на Исус (Исе) от останалите българи, ще расте приятелството.

Ще се преобрази и другата половина български родове (клони). От приключилата битка, написаното да се знае, да се радвате след покръстването, в бъдещ бой. От текстът разбираме, че младия Цар на царете Астир е вярвал, че и останалите българи ще приемат учението на Исус след битката между двете български армии. Българският владетел Астир е възприемал спечелената битка, като победа на Бога.

Починалите (свити) от Господа – Господаря са чисти духове (подобия).

Прахът от тленните останки ще изчезне след погребението (закопаното) и останалите българи ще приемат учението на Исус.

Учението (Огънят) на Исус – Исе  ще прегърне Познанието (Слънцето)! По-долу прочети и запиши!

Българските родове (клоните) свързани са с рода на девойката – Бела и така е било посято знанието от звездата (Сириус)! Съединени са нейният български род с чистите клони на българският Управляващ Род от Фила (Пано), Египет.

От онзи духовник – фараон Птолемей I Сотер (Преобразяващия се) – на българите тръгна отново познанието в главите.

От луната и земните светила се научиха да пишат българите, със знание (огъня) четяха, излезе познанието да пишат с ръцете.

Роди се познанието от Сириус (звездата) след дъжда (Потопа),  записа се за единственият Управляващ род на българите.

В заровените съдове е изписано половината знание за Управляващ род на българите – единствените.

Заровено (затворено) е на метри под земята, да се прочете и запише! Като излезе от земята,  виж го с очите си, запази го.

Царят на царете Астир е Петият, прочети за построеното от Българското царство (Соти) по белите писани камъни.

Влез и скрий (слепи) това знание, ситите ще те запознаят с учението (прободат), посей и го запази!

По пътя построена е Шкодра (Шедро), от българските родове са при Шкодренското езеро. Синът войн и родовете (ордите) създадоха Китаба – персийска школа за знание (наука), проучено я! От персийското познание (наука) по-късно е създадена и първата арабска езикова школа. На персите духовникът (попа)- Птолемей I Сотер  им дари част от знанието (луната), за чисти пътища.

На учението на Исус – Исо,  приши се болест, направи го родът на Дан и поповете! Ясно и категорично българският Цар на царете Астир  сочи кои са истинските еретици, кой е изопачил учението на Исус – родът на данайците и Патриаршията в Константинопол.

Ние, изцяло заставаме зад преценката и моралната присъда на българският владетел от първия Управляващ род Цар на царете Астир за деянията на рода на Дан и на узурпираната от тях Патриаршията в Константинопол.  Собственото ни изследването на фактите и събитията от българската история, както от епохата на Орфе(й), така и от времето на ИСУС  до наши дни напълно потвърждават зловредните деянията и ерес на рода на Дан и на техния инструмент Патриаршията в Константинопол, както и на правоприемници й Цариградската патриаршия и днешната Вселенска патриаршия.

По Потира прочети написаното за погребаните исеи от българският Управляващ Род, от Господа. За наше съжаление, повечето съдове и съкровища открити в братската могила на български войни и гроб на българския Княз Есир са унищожени или изчезнали.

Ще се разпространи писаното учение от Исус и българските – неговите войни ще го защитят. Покръстените, приелите учението на Исус българи са преброени!

Разбери за писаното за исеите,  прошепнато е на Сидор – Исидор Севилски.

Св. Исидор Севилски (р. ок. 560 – 4 април 636 г.) от Картахена, внук е по майчина линия на вестготски (виси-гетски или виси-готски е правилното название ) крал. Архиепископ на Севиля повече от три десетилетия, един от най-великите учени по история, астрология, право, математика, риторика,  земеделие, граматика и пр. от времето на Ранното Средновековие.

При Лун на Ашер на остров Итака – днешна Гърция, Господ (бащата) събира на Събор българските духовници.

Тълкуванието на словосъчетанието при Лун на Ашер – е познанието получено от Луната и звездите. След полученото познание  Птолемей I Сотер е създал в Египет култ към Бог Сарапис, наречен Асер-хади, което е Озирис (или това е Ашер, както е изписано на орела) в пълен размер, а не само Ка.  Традицията за култа на Бог Сарапис , произлиза от Сиеси, град в Египет . При управлението на Птолемеите е възстановена най-старата египетска традиция да се събират в гр.Саис всички египетски жреци, във връзка с новия култ към Бог Сарапис. По модел на тази древна египетска, а по-точно българска традиция по-късно започват да се организират църковните Събори на българските духовници и книжовници  на остров Итака. Така разбираме на кой народ принадлежи древна традиция  да се организират Събори за изучаване и тълкуване на духовното учение, на култа и по-късно на църквата.

Царят на царете Астир ни дава безценна информация, че на остров Итака (днешна Гърция) е имало Събор, а твърде вероятно Събори на първите български духовници от всички покръстени български племена, които са изучавали и тълкували  истинското учение Исус,  Българските духовни водачи са знаели за разпространяваната ерес от племето на Дан и техния инструмент Патриаршията в Константинопол,  и те без колебание са се противопоставили на тази ерес. Битката между Българската империя и Източната римска империя и нейната Патриаршия е била не само за отвоюване на изконната българска земя, но за истинското духовно наследство – учението на Исус. След разкриване и тази част от истинската българска история е наложително да преоценим нашите представи за българския цар Борис I, който е отстъпил от истинското учение на Исус и е приел под военен, политически и духовен диктат от Патриаршията в Константинопол и Източната римска империя в сговор с Ватикана, еретичното учение и представа за учението на Исус от племето на Дан.  Това обстоятелство дава истинските отговори не само в българската история, но и европейската история:

1.На какво се са се противопоставили детронираният и ослепен български цар Владимир – Расате и безмилостно избитите 52 рода от българската аристокрация.

2.Какво учение е създал или по-точно възстановил българският Княз Боян – Мага. Какво представлява същността на т.нар. „Богомилство” и защо е намерело благодатна почва сред покръстените, европейски народи, което безпощадно е преследвано и унищожено от Патриаршията в Константинопол и от Ватикана, но независимо от масовите гонения и убийства от Кръстоносен поход и от Инквизицията, Богомилството или по-точно опита за възстановяване на истинското учение на Исус е положило основите на Ренесанса в Европа.

Нека никой не се съмнява, че идва време Вселенската Патриаршия и Ватикана да дадат отговор, заедно с наследниците на племето на Дан за извършените от тях тежки престъпления срещу човечеството и да платят греховете си пред нашия Бог – Исус.

От Петата династия на първия  Управляващ Род прочети знанието и дадено (сипано) е в Българското царството.

Описано е знанието на Исус и за него се полагат грижи българския Управляващ род и духовните учители, а на българската войска дадоха да защитават Царството (пояс) и учението на Исус.

Опрости и пречисти българският народ, благослови Боже, знанието от писаните камъни – те са духът и душата на българите.

Прочети за данайците, при тях е пропита болестта по учението на Исус. Тази болест тръгна по време на управлението на Царя на царете Кубрат (сърпа). Попитай ги за Птолемей I Сотер (Сотир, Преобразуващия се), завърналият се от нашите сиди.  Болестта (ереста) е замърсила Българското царство (пояса), да помага знанието дадено от Птолемей I Сотер,  виж пося се неговото знание в българските родове (клоните).

Прочети от Колад (Коладу), български книжовник –мъдрец, за Петият – Царят на царете Астир на първия Управляващ род (клон). Нашият Цар на царете Астир е книжовника Колад.

Растат в Българското царство (пояса) покръстените, с грижа и отдаденост към българския народ (купата).

Създадено старо българско царство от Сидоре в Пулия – област в днешна Италия – а по-късно Царство на Лангобардия. Виж битката лангобардите с армията на екзархията в Равена (ромейска) край река Панаро (Пан) и си извлечи поука. В тази битка са убити осем хиляди ромеи, но победата е не само военна, тя е за истинското учение на Исус. Крал Ротари (Rothari), владетел на лангобардите  от  636г.  до 652гг. до смъртта си остава верен на истинското учение на Исус.

Синът на Царя на царете Кубрат, самият той Цар на царете Астир е пронизан от учението на Исус, покръстен е, и започна да пише със знанието на Кай Вълка – друго нарицателно име на Княз Болг или Урфила.

На Царство Финикия, а по-късно Антиохия – Кедъра родът е създаден от българите и е покръстен (съшит) е от Исус – Исо , който им е дал (сипа им) от пророчествата на известните в древността жрици в българските светилища Пита(й) я – популярна, като Питиа.

Списъкът на покръстените сити се увеличава (върви), с мирото (със смирната)  над страстите, с разума!

На българите прости ви  Исус – Исо!  Разбрахте, че Белият Бог е от нашия народ. Данайската ерест (болест) разпространявана от Патриаршията в Константинопол на Източната римска империя е унищожена в Българската империя, посято е истинското учение на Исус от Царя на царете Кубрат (сърпа)!

Всички българи следва да знаят истината за нашата древна история: За първият Управляващ род владетели на българите, които са притежавали енциклопедично познание и са приели истинското учение на ИСУС не само с вяра, но „без страсти” с разум;  За българските книжовници и духовни водачи ИСЕИТЕ; За истинският род на БОГОРОДИЦА – ДЕВА МАРИЯ; За битката на българите, водени от своя първи Управляващ род за защита на истинското учение на ИСУС;  За болестта, ереста на племето на Дан и нейния инструмент Патриаршията в Константинопол в сговор с Ватикана; За нуждата от преоценка на българската история след IX век  и пр.

Нека Бог ни води!

От Господа на Астир е купът и от сидите. Водят се от Крит и сияйните те на Тир са и от виждащите пада им се техният клон. Потекоха в Ида. Кучето построиха те на Крит. Кут(р)ите са от ситите(жреците), в бъдещето и през времето. От  пояса посадени са в  мрежата на Тис и от вречените са тук . Царя от кутите  петият Соди построи. И тук беше свито петото царство на звездите. Разбраха за помазаният и в Сидо се напоиха(покръстиха). И пак преплува и разпръсна се тук от Итака е  петият Сидо на виждащите от кутрите. Тук направиха клоновете дошли от сияйният пояс. На падналите и потеклите от Тис тук са гробовете. И тук  де са направени от клоните на адептите са. От вуйчо им Прит са извити за да се отдадат на Тис. За да пишат за  душите построени, от Тир изпечени. Посадени са от петият и в кръста са извити. По водата от Родината е, от разпръснатите са, де пояса върви(пояса на красотата). Преобразени ще вървят по пътя. За да спрат потеклото от звездата на иврита. Написаното е на вати(ватана,нишката) и от Сидо ще пукне(отвори). Купа  виж посят е и затворен от Исеите. Огънят(Сати) по Тив(б)ро пукна. И на Орве от купа посяха се за звездите. Тогава Исе  от гроба  пукна(роди) се и Учител е. И преплува словото да събере за клетвата пред Бога де само той може да развали и да я даде(беса).С  Вати(ватана,нишката) нареден е купа  да потече.Порасна Исе и баща беше за събраните,от кутите върви бесата на тоя Цар. Петият ще бъде Ириса на вуйчото от клона и потече окото(знанието) на Адиб и пояса на слънцето.Астир от Соти иде и  той от вуйчото. Порасна с Исе и ще бъде събрана с Бащите. От вуйчото е Тоад, на бесите тръгна цар. Пети Ирис е на вуйчото от клон. Потече от знанието на Адиб и пояса направи. От виждащите са даровете построени чети по съдовете, за да пият клоните. От Исо е  даденото, от  единият. Не сменяй  и не пробивай построеното! От Исо е даденото да пият! На  Великите, виж, от радостта е напълненото! За Патира прочети от Соти( Сириус), от Бащите идва! На виждащите по кодовете прочети. За Орво сита(сидо) разбери, по съдовете прочети. Върви по водата и с питане кодовете събери!Котис де Остия построи с въжето за  съдовете прочети. И запечатай прочетеното за вречените по  водата и тръгни към себе си(собиси) и пробйи!И на Орво съшии пътя и посявай в клоните! Посят бе Иса за да изчисти смененото.! Патир от висите е  по  съдовете прочете и записа! Тис смени  и пак в клоните триците запечатаха се! И оградата  от висите е за ушите писали за Бащите!И тогава сипаха  от четеното,при  водата е словото от съда!Ще бъде съшито знанието ако на Учителите излезе словото за  Бащите. През оградата ще тръгне и ще се сипе да се построи! Построеното да не се изменя! Девойка ще прочете идва от Господа! Тот виж на Иса е от домът и в  домът посято е за клоните посято е от Тот. В Туад да не се измени затвори го! От същото дърво е и попа  Сотир прочети даденото. И тръгна да се изменя от попа посятото  знание за клоните от великият бащин дом. Опрестено ще бъде ако съберете и съшиете събраното(купа) от Соти. И ще тръгне в черепа(главата) и ще се пукне тъмнината  и ще се разпръсне. Ще ви прости Тис Бащата и знанието ще тръгне. И кажи за прочетеното  по окото( знанието) това е виж, и тогава ще бъде и ще се разпръсне. И ще ви повърне Тис кода от Соти и за царството ще прочетете. Шурти  от питото потече от дъщерята и от ситите пази се да се бие.Опростени са покланящите де ще бъдат  от Тис. От ситите построеното  чети по водата и не сменяй! Построени са три съда,по тия чети и кодовете запиши! По земята сипи ги дъще,смени и запечатай клетвата на виждащият! При Асирите виж от Господа ще потекат съдовете и пии от знанието! Построеното запечатай и зарови. От тук тръгни към гроба на Иса.За Прит прочети той е от Учителите и дадени са му очи от Соти. И това от Адит де преплува построи,прочети и за виното. Потира бъди прочети за водата и поклони се днес! Това е писано за очите ти и от прочетеното тръгна гроба запечатан е!На Астир Управляващият род прочети и пии от потеклото. За заровеното ваше пей да издържи светлината на звездата. Писалката даде ти се (доби) в полето на помазаните от Исо. Клоните ще тръгнат и  затвори построеното с писаното богатство. Клоните на Управляващият род ще пеят за девойката от ситите. И Тис водата ще скове от разстояние в хората ще посее Иса. И Тис водата ще скове от разстояние в хората ще посее Иса. Да опрости Управляващият Род на Кабе клоните. И Иса ето ще се завърне от сърпа. Завръщането идва  и ето преобразен върви Исео. От написаното прочети за Слънцето на Тасид от рода. В Асириа ще се завърне Пития и ще потече. Клоните в дома дадените бели окадени са с тази орис. В царството на Белите прочети ще се даде (ще добиат)от заровенотоот  ситите. Ще ги напълни Тис  и ще построи.И бии се за прочетеното за да издържи на блудството(безчуствието). Премина по водата в родовете и написаното потече. Клоните на Исе ще издържат водата добита и дадена им е да се затворят.Половината ще бъдат от помазаните ето. Свише ще се разбере Управляващият Род и за клоните от виното. Исо преди разрушените хора съши. Орво от ситите Управляващият Род пише го вечно. Където единият сипеше хората на Тис обираше. Прит построи Сидо прочети за завърналите се исеи. Записа за родовете и да пробива вървеше ,да ги свие с виното. За Патирите от Управляващият Род четете за да потече. Имат власт заровените да разхлабят и Слънцето да запечатат. Половината на родовете построени прочетоха  от заровените сити .От вашият Тис потече,пробождаше ги да извият с ръцете си и да затворят. Ще бъде прочетено и разбрано за ириса от половината клони. От потеклото ще се затвори  Есир и от Итак(а) ще ви пробожда и помага да строите. Ще се завърнете и ще четете от Исо. На клоните ще се помогне да играят персонално и да се преброят. Събира се от небесата към дома и Управляващият Род по Аксио. Вашите нямат хора от пазителите построени. Написаното ще се построи от Управляващият Род ,от гроба ще се пише. От едната   ще тръгне разпръснатото и за Управляващият род да се чете! На  Царството клоните ще прочетат в полето. И ще се затвори с Исе и приятелството ще расте. Ще  добият кожа чиста  половината клони. От затвореното потече езика да се радвате в боя. Свити от  Господаря са чистите подобия. Прахта ще си тръгне и от закопаното хората ще построят. Огънят на Исе прегъна Слънцето долу прочети и пиши! Клоните прободени са  от рода,подобие на  девойката  пося се звездата. Съшити от  чистите клони е  Управляващият род по Пано От оня поп по хората тръгна езика в главата(черепа). На Луната пишеха,с огъня четяха и излезе даденото от ръцете. Роди се звездата след дъжда и написа се за единственият род. В заровените съдове съшитото виж половината е за единствените. Затворено  на метри  и да се запише ще излезе виж с очите си и затвори. Астир пети е прочети при построеното от Соти при белите камъни. Влез слепи това ситите ще те прободат затвори и посей го! По пътя построен е Шедро, от родовете са при езерото. Сина войн и ордите съшиха Китаба и преброен е. Попа дари им луната за чисти пътища. На Исо приши се болест направи го на Дан родът и поповете! По потира прочети –за Управляващият Род от Господа на исеите  заровен. Ще потече написаното и войните ще прободат и вречени са преброените. Има(постои) разбери за исеите от Сидор е прошепнато. При Лун на Ашер иде от Сиеси на Итака бащата събра ги. От Петият Управляващ Род прочети и в царството сипано е. Описаха рушо (русо) и войска дадоха им и пояс. Опрости и пречисти ги  от камъните е душата им. Прочети при Денаите там пропита е болестта  и тръгна по сърпа. За Сотир от сидите попитай ги завърналият се от нашите. Болест замърси пояса ,да помага виж пося се в клоните. Коладу е от мъдреците прочети за петият клон. Потече пояса и от  прободените отдаден е в купата. Пулиа построена е от Сидоре в Пан виж. Синът прободн бе и врече се и тръгна да пише от знанието на Каи вълка.. На Кедъра родът съшите е от Исо ,от Питиа сипа им. Описа върви по ситите като смирна(растение) над страстите.

Прости ви Исо,разбрахте, че Белият е наш. Болестта разрушена е и пося се от сърпа!

Екипът2 -Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Всички права запазени!!!!

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments