за дани пръстените

От ляво на дясно: 1.Пръстенът на т’Сар Кубрат; 2.Пръстенът на Преподобни Козма евнух; 3.Пръстенът на Бела, съпругата на Астир( познат като Аспарух);

“Богът на Кубрат е Белият, роден от Божият Дух (мас уо-божествена енергия). И сам завърна се с потира и хляба(покри се) от идолите! И с хляба отвори му Божият Дух три врати и постла го по родовете!

С масло намаза се тавата и намаза ръцете си от Отеца. И тогава извая се Царството и към Бога бял завърна се сам!

И преобърна и кутите от идолите. При Отеца е Божият Дух, в кутия е маслото(мирото). И издържа!

С името на 5 юли 638година петук затвори се и покри се. От тъмнината Знанието на Бога роди се и вратата слепи се!

В Белият врече се сам и покри очите си с Богът!

От тавата кусна първият си лек! Към милостта завърна се и Светлината хвърли се надолу и достъпна бе!

Таморите(томирите) с гласа си за Кубрат пееха. Залепиха се светците заровени и не се огъна великият!”

КУБРАТ 4 СТАТУЙКА ПОКРЪСТВАНЕ

Статуетка с изобразената сцена на Кръщението на т’Сар Кубрат

(откъс от превода на царският пръстен на Кубрат)

1.Великият поет от древността ОМИР, който ние твърдим, че е Баща на българската история, тъй като в скритият текст на поемата „ИЛИАДА” за всички тирейски (популярни, като тракийски) или български царства, титлата която използва е Сар- ЦАР. В случаят даже не сме изброили тирейските (българските) царе, тъй като те са споменати над 100 като брой.

 2.Известно в официалната история е, че народа на ГУТИТЕ и КУТИТЕ са един и същ народ. Този народ е обитавал древен ШУМЕР, това също е общо известно.

Писано е в официалната история, че българският народ  произлиза от кутите или гутите (както неправилно са ги именували някои изследователи). Отново в официалната история  пише,  за ЦАРСТВО и ЦАРЕ на ГУТИ/КУТИ.

Например, династията завършва с поражението на последния Цар Тириган –Tirigan(от Тир, чието име носят тиреите, познати ни като траки), от Урук – за справка вижте:

1.Reallexikon der Assyriologie от Ерих Еблинг, Бруно Мейснер, 1993, Валтер де Грутер, ISBN 3-11-003705-X (Reallexikon der Assyriologie by Erich Ebling, Bruno Meissner, 1993, Walter de Gruyter, ISBN 3-11-003705-X ); 2.Гутеа и неговата династия, Дитц Ото Едзард, 1997, Университет на Торонто Прес ISBN 0-8020-4187-6 (Gudea and His Dynasty, Dietz Otto Edzard, 1997, University of Toronto Press ISBN 0-8020-4187-6); 3. Саргоничните и Гутианските периоди (2334-2113), Дъглас Р. Фрайн, Университет на Торонто Прес, 1993, ISBN 0-8020-0593-4 (The Sargonic and Gutian Periods (2334-2113), Douglas R. Frayne, University of Toronto Press, 1993, ISBN 0-8020-0593-4); 5. Кралските надписи на шумерски и акадски език: предсаргонични надписи, Jerold S. Cooper, Eisenbrauns, 1986, ISBN 0-940490-82-X (Sumerian and Akkadian Royal Inscriptions: Presargonic Inscriptions, Jerold S. Cooper, Eisenbrauns, 1986, ISBN 0-940490-82-X) и т.н. все академични публикации.

В тях навсякъде се твърди, че КУТИТЕ/ГУТИТЕ се имали владетели ЦАРЕ.

Какво излиза в академичната общност в чужбина нарича  нашите древни предци  от ШУМЕР ЦАРЕ, а в България се измислят какви ли не титли, но не се казва истинската титла на българските владетели, а тя винаги е била ЦАР. Тук се налага да направим следните пояснения:

Безсмъртният Омир пише в скрития текст на „Илиада”,  Шеста песен -Среща на Хектор и Андромаха – „В домът на акадите (Акад, древно царство, Южна Месопотамия, Азия) е положена също клетвата да се пази знанието на Великите Учители чисто. Мистериялният обряд се състоял в онази част на тяхната столица – Акад, където е роден техния предводител Омис.

Най-голям разцвет Акад достига при Саргон I, който подчинява градовете на Шумер и завладява по-голямата част от Плодородния полумесец – от Елам до Средиземно море. Акадският постепенно измества шумерския като говорим език в региона.

Въпреки това акадците запазват и доразвиват клинообразната писменост,създадена от шумерите. В началото на ІІІ-то хилядолетие пр.Хр. се появили градовете – държави: Ур, Ларса, Лагаш, Ума, Шуропак, Исин, Нипур и Киш, на чиято основа възникнало Шумерското царство.

И до сега е загадка, от къде са дошли шумерите по тези земи. В легендите им се споменават високи планини и остров всред морето – тяхната древна родина, която те считали за прародина на всички народи. Коренното различие от другите, бил езикът им, на който говорели. Въпросната легенда се отнася за Ида (Родопа планина), която първоначално е била остров сред морето, по време на Черноморският Потоп. Библията, както е известно дава на изначалния рай названието „едем” – термин, който е стара дума, означаваща „обработена земя, градина”. В Библията се описва Пловдивското поле, което е наречено Едем, откъдето са първите царско- жречески  родове на тиреите,познати като траки. Това са ситите, познати като синтии еквивалент на пеласгите. Споменавани от Омир, като строители на Акропола и магьосници владеещи природните стихии, основатели на град Пела. Порфирий ги описва още като древни войни.

Владетелите на Акад започват да се титулуват Цар на Четирите посоки и това не е случайно, тъй като волята на Великите Учители на тиреите( траките) е да пренесат гроздовете на знанието в четирите посоки на древния свят. Поради тази причина повечето монограми на българските царе са кръстообразни. ”В мит от Летописа Джагфара се разказва, че от незапомнени време в поречието на р. Кубрат (Ефрат) съществувала държавата Самар (Шумер), в която българите принадлежали към най-почитаното съсловие на военните, откъдето дошло името им. На самарски език думата „бал”/”бул” означавала „господин” , а „гар” – „воин”, „герой”.

В първоезика тези думи са както следва:

1.бал-око, думата използвана за Знание;

2.гар-пазя;

Тези митове имат интересни сходства с древен Шумер. Първият мит по-горе със значението на името шумери – „черноглав народ” или черноглави хора (Дж. Камбъл, „Източна митология”, С., 2004), а вторият с приложения от Хари Сагс шумерски „Списък на царете (лугал)”. Буквалното значение на лугал е „велик човек” от „лу”-човек, и „гал” велик, което с времето придобива смисъла „цар” (Величието на Вавилон, С., 1998, стр.37). В Шумер са се преселили хетите, а техни предци са хадите. И вече се знае, че хетите са говорили на древен български език. В Триполи (Тир, Сидон и Арвад) са открити статуетки и символи, както при хатите. В Триполи (и Аркаим – древният български град край Челябинск, Русия) са открити древни български символи – на хатите -, като тризъбеца (днес герб на Украйна) и двуглавия орел (герб на Източната римска империя, днес герб на Русия).Българите са наричали младите жребци “имен шегор”, на санскритски и дардски – “имен шигор” и “иман гор”, на японски – “уму”. В Шумер магарето и съзвездието Кон се изписват с едно и също име – им. В древен Египет Озирис е наричан А’Сар,У’Сар, което е еквивалент  на принц. На по- късен етап думата сер, сар придобива значение на най- главният.

  1. Юлиус (Юл) Оперт френско-германски асирилог, роден в Хамбург от еврейски произход асирийската митология и юриспруденцията и други теми, свързани с древните цивилизации на Изтока. Сред другите му произведения може да се спомене:

L’Immortalité de l’âme chez les Chaldéens, (1875)

Salomon et ses successeurs (1877)

Юридически доктрини на Асирия и ла Чаде (1877 г., с Йоахим Менант).

Списъкът на неговите статии може да бъде намерен в Muss-Arnolt, The Works of Jules Oppert, в Delitzsch и Haupt, Beiträge zur Assyriologie, ii. 523-556, Leipsig, 1894. [2]

Oppert was a voluminous writer upon Assyrian mythology and jurisprudence, and other subjects connected with the ancient civilizations of the East. Among his other works may be mentioned:

  • L’Immortalité de l’âme chez les Chaldéens, (1875)
  • Salomon et ses successeurs(1877)
  • Doctrines juridiques de l’Assyrie et de la Chaldée(1877, with Joachim Menant).

В края на 19-ти век асириологът Юлиус Оперт свързва кутите/гутите от далечна древност с по-късните готини (готи, гети), които Птолемей познава през 150 г.пр.Хр. като “Гути“. Този асиролог също твърди, че титлата на техните владетели е ЦАР. В други източници ГУТИТЕ/КУТИТЕ се казва, че живеели в планините Загрос (Zagros) по време на Акадската империя.  Саргон Велики ги споменава и сред подчинените му в земите  между Лулуби, Арману и Акад на север, а Никук и Дер на юг.  Апропо, титлата е ЦАР, а името му е ГОН на извствестният САРГОН.

  1. Конфликтът между хората от Гутий, Кутий и Акадската империя е свързан с рухването на империята към края на 3-то хилядолетие пр.н.е. След това Гути завладява южната Месопотамия и формира царска династия в Ш(С)умер. Кралският списък на шумерите предполага, че Гути е управлявал Шумер от няколко поколения след падането на Акадската империя.Езикът е посочен като гутиянски/кутиянски, нямащ общо с акадският. Отново става дума за ЦАРЕ.
  2. Царство на медите. Съюзът между медите и бунтовническата нео-вавилонска империя, скитите, халдейците и кимерите, помогна на медите да завладеят Ниневия през 612 г.пр.Хр., което доведе до евентуален срив на нео-асирийската империя до 605 г.пр.Хр. Впоследствие Медите успяват да установят своето средно Царство (с Екбатана като свой кралски център) отвъд старата си родина и в крайна сметка имат територия, простираща се грубо от североизточния Иран до р. Kızılırmak в Анатолия. След падането на Асирия между 616 г. и 605 г.пр.н.е. се формира единна Медианска държава, която заедно с Вавилония, Лидия и древен Египет се превръща в една от четирите големи сили на древния Близък Изток.

Медите както е известно е едно от тирейските (тракийски)  племена. Поредно българско царство.

В заключение, задавам един единствен въпрос:

 Колко доказателства трябва да се преведат, че академичната общност в България да разбере, да проумее, да каже,  че единствената титла, която имат българските владетели от как свят светува е ЦАР?!

И тъй като те не желаят да го кажат публично, ние ясно и категорично казваме:

ТИТЛАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ Е ЦАР И НИКОГА НЕ СА ИМАЛИ ДРУГА ТИТЛА!

Автори:

Екипът2 -Руните говорят:

Борислав Стамов, Мила Салахи

Патриция Кирилова, Стефан Ганев,

Николай Иванов, Даниел Калчев

Всички права запазени!

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments