Днес ви представяме един артефакт открит от покойният Стефан Гайд в Британският музей.
Това е плочица от слонова кост с изрязани знаци,в които той намира тракийският Тир.Странното е,че по нашият метод се получава същият резултат,с малко повече информация кодирана в артефакта.
Плочицата е представител на ранната форма на Линеар А,който по- късно се доразвива на о.Крит и преминава плавно в египетското йероглифно писмо,което е негов дериват.
Линеар А е съвкупност от пиктографии и звук,което е основната трудност за неговото разчитане.
А сега да допълним световната история !
Оригинален текст:
Кулов ии ану виту илии ани ули Или Лико осхо ула носои Сизу уи ано кани ис ,кани ик ано,ик Или Илис уо оки соки 6.
У Сидос око уло оду атии во Тир,во ио Тракия(триглиф) из 6.Оки уи сол идо кано ти оки Тир ихои оти.Додо коти сиксоса оди у ессеесу око ано ои окс Тис ио оки иди анх идоли.
Превод:
Храмовете кули от камъните вити са от сияйните камъни в Или и грациозните коне родовете донесоха в Сиза през водата,
Камъните част са от камъните в Или на великия Илис от знанието са и продължиха ги шестимата,от извора дошлите.
При сидите е родовото знание ,през водата дойде от родът на бащиният Тир,от рода на вашата Тракия(триглиф) са шестимата.
Знанието през водата дойде и в Идите част е дадена от знанието на Тир.Излезе от вашите бащи.Додо построиха и разстроиха и де ходеха сееха знание с камъните и вашите коне от Господа на Или.
От него са бащите,излязоха и сидите и Тир ,а великия бащин кон Тис от знанието на Идите направи него идол на живота.
(качена е нашата работна схема тъй като компютърна обработка е невъзможна)
Хубав ден!

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments