Хубаво е всеки българин да знае, че Познанието в едно с Духовното учение на нашите предци е в основата на човешката цивилизация в древния, античния и средновековния свят – до падането на Българската империя под османска власт. Не вярвайте лековерно на библейската, „древногръцката” и ватиканската версии за световната история, които са съгласувани от хилядолетия насам и този процес продължава до днес.
В разчетения от Екипа текст от печата на Царя на царете Борис I, познат като Император на Източна римска империя Михаил III, е записано за българските книжовници, които запазиха българската писменост и дадоха Светлината  и  Познанието на много други народи по света.
За Свети Константин-Кирил Философ е казано, че по произход е от първия Управляващ род Дуло по линия на Ана (с варианти на името й Анита, Яна и пр.) съпругата на Царя на царете Бриг-А*Тила.
„На Кирил клона  от девойка бе, с име от Управляващия Род на Хемо- Ано, бе в стаите на Господа неговият  път. В Родината си пи от ума, научи го Тив(б)она. Поклони се и отдаде се,  с името си да напълни,  да скове разпръснатите от Ир(н)ик.”
 Свети Методий е записан  като духовен син от Бал,  имащ от ума на Арий  и Болг – Урфила.
„Методиа от Бал е син с ума пълен е на Арио и Болк, от пътя му са кулите (църквите)  Учителя изви ги.”
За Свети Наум е казано, че е учител на най-големия син на Царя на царете Борис I, престолонаследника Владимир.
„На Наум стаята е при Владимир, на Суловит при рода да пълни, да събира, да вие в кулите.”
За Свети Ангеларий, е казано,  че и той е от Управляващия род и е работил в римския квартал Субура. За него казват, че е от Управляващия род в (С)Тоби в днешна Северна Македония, което навява други размисли. 
„Потече и по полето на Сумори, де прикрепен е към ботуша. Ангелари от Управляващия Род на (С)Тоби е, с ума си  името на Господа скова и от ума му са кулите извити. В книгите името сковано е, кулите сляти са с Господа, преброен е Управляващия Род, записан от  Пано бе,   мрежата де направи се.”
За книжовника Лука, се казва, че  е проповядвал в Бохемия. Другата подробност е, че в Бохемия е пълно с хора на Орви (познат ни като Орфей) и Царя на царете А*Тила. Същият е пътувал във Волос и в Рим да благославя бебета (да ги кръщава).
„Построеното от Луки е в Бокемии (Бохемия), с ботушите (пеш) и през водата, а Ботол в Лудира легна. Вола бе негова и оная Тисе, хора от Орви тук са и по пътя разспръснати са от Вуйчото и в Бокемиа пълно е.”
„Тиб(в)ил от Лука се пукна скрепи се с Господа по Волус и Рим ходеше, бебетата благославяше.”
Свети Горазд е представен като потомък на тирейския цар Котис (известен със строителството) и е от трите български племена на вълците (вълци, кучета – нарицателно име за българите) по Дунавската равнина.
„Гораздие от Котис е творец, построи трите вълка по Дунаи (равнината  на Дунава),  взел от Суза. Взетото от Суза на него предложи му го Кловир, от  Тит с очите си   Знанието да пише,  да излезе в срок.”
Свети Сава е посочен също като потомък на първия Управляващ род по линия на Царица Бела, съпруга на Царя на царете Астир (популярен като Аспарух).
„Саве, Учителят  е от Управляващия Род на Белу, от име на агейска девойка, от рода на кутите влят в Рим. Границата е пътя по Волу, тук  сковано е Знание с очите, в  думите по глината  е дървото на родовете и по хората преплуваха Ученици.”
За Царя на Царете Борис I – Михаил се казва,  че в Олита (Алитус, Литва) е познат с името Михай. Град Олита се споменава многократно в различни текстове от артефакти на нашите предци от времето на Царя на царете А*Тила, по времето на Царя на царете Кубрат и пр., което говори, че има много по-древна история от представеното в официалната историография. Не е случайно, че по-късно в Литва е  Киприан, митрополит Киевски, Литовски и на цяла Русия, е признат официално през 1472 г. за светец и чудотворец (почитание: 16 септември по нов стил, 29(16) септември по стар стил; 27 май – обретение на мощите). Както и неговият племенник Григорий Цамблак  Литовски митрополит (Киев по негово време е част от Литовското княжество).
„Михаи бе в Олита, а в Нове, по Вит домове от волсите са, пукна се царството по век видяха пътя. Задържа новоизнесеното, покривалото му в купа  червено бе, словата от ума му в Тиб(в)у, Еб(в)она по пътя до  водата са на Иагим .”
За книжовника Тибал (не е познат до сега), че е проповядвал в Дурас (Албания), който е от Управляващия род на Укил (влял се в първия Управляващ род Дуло).
„В Дури Майстор бе Тиб(в)ал от ума на мъжа, от името на девойка, от  Укил разпръсна дървото с ума си.”
От официалната историография се знае, че Магнаурската школа е в Константинопол и е с най-висок престиж, като образователна институция в тогавашния свят. В текста  от печата  на Царя на царете Борис I ясно е казано, че името на планината Рила е Магнауле, т.е. в нея се е намирала Магнаурската школа:
„На Рила името е Маг(х)науле, сковано със Знанието и ума от Царя на царете, де по пътя водеше ги с Леда.”
Честит празник – 24 май – Ден на българската писменост, просвета и култура, празник на всички народи на българското Слово!
Автори:
Борислав Стамов
Мила Салахи
Патриция Кирилова
Стефан Ганев
Николай Иванов
Даниел Калчев
Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments