Снимка на РУНИЧЕСКИТЕ НАДПИСИ-ТАЙНАТА ИСТОРИЯ.
Пръстенът на цар Минас
Снимка на РУНИЧЕСКИТЕ НАДПИСИ-ТАЙНАТА ИСТОРИЯ.
Пръстенът на цар Минас
Снимка на РУНИЧЕСКИТЕ НАДПИСИ-ТАЙНАТА ИСТОРИЯ.
Пръстенът на Ил
Снимка на РУНИЧЕСКИТЕ НАДПИСИ-ТАЙНАТА ИСТОРИЯ.
Богинята Майка и Седемте сина,основополжници на възродените 7 рода
   Пръстенът показан на снимката е известен като пръстена на цар Минас.Неговата история е започва през 1928 година, когато малко момче го намерило в района на археологическите разкопки в Кносос.Бащата на детето гооказва на местният свещеник Полакис, който от своя страна го представя на сър Артър Евънс с намерение да го продаде .Сделката не се състояла,но въпреки това Евънс успял да напрви две копия-един от злато и един от кехлибар.Днес копията се намират в Ашмолийн музей на изкуствата и археологията в Оксфордшир.През 1933-34 година Полакис се обръща към музея в Ираклион.Пръстенът е показан на археолозите Николаос Платон и Спиридон Маринатос, но изпаднали в разногласие за неговата автентичност.Въпреки това Платон взима отпечатък от пръстена на пластелин.Години по-късно Платон проявява интерес към пръстена свещеника му заявява,че пръстенът е загубен от жена му.
Историята завършва с наследника на свещеника Полакис,който предоставя пръстенът на група експерти , които го изследват и заклеймяват неговата автентичност със сертификат,ратифициран от Централният археологически съвет. Днес се намира в музея на Ираклион.Мнениетоа на гръцките учени е, че това е пръстен печат с родословно дърво.
Характерно е за писмото тип Линеар А,че руните се скриват в образи и така се получава идейно и словесно послание.(1)
Дърветата изобразени на пръстена с по 7 стилизирани клони-символ на седемте рода.Ясно е изобразен и Тракийският триглиф, корабът.Изобразени са осем житни зърна -посятите седем рода и Бога-вечността.
Ето и самият текст:
На Тир от дървото излязоха седем домове от Тракия(триглиф).
От Или и ситите са домовете.Клонове от Господа.(1)
Това затвърждава тезата,че те се завръщат 2000г. след потопа като напълно развито общество в културно и административно отношение.
Като потвърждение на горният текст се яви още един интересен пръстен попаднал(2) в  полезрението ни,който пък от своя страна решава спора кой е Ил,описан в „Илиада” създател на Критската Ида-планината на боговете.
Превод:
Тир баща е на Ил,излезе от водата и корабите на шестимата.
И даде му бащата знанието от Тракия(триглиф),и даде му Ида от Тракия.
От домът на Тис(град Тинис -Египет основан от Тис), посяха се пет майстори.Домът виж продължен от даденото e!!!
Това ни накара да търсим и търсим докато не открихме сцена според гръцките археолози на Богинята майка и придружаващите я богове,но според нас олицвтворение на първородния Илис и възродените 7 рода след потопа.Ето и посланието:
От разстроеното семе(размноженото) се построи вратата на Тракия за да излязът първенците и да прославят името на Богинята майка!
Да вървят и прославят мъдростта от Бога дадена чрез името Илис(Слънце)!
И пак равносметаката е 7 синове,7 рода и Богинята Майка е равно на  8 вечността…..
Хубав ден!!!!
Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments