*******************************************************************

На 24.06.2019г. в Културен център ТРАКАРТ, гр. Пловдив
Екип Руните говорят и агенция за публични комуникации VIP COMMUNICATION представят:
ЕЗИКА НА АРТЕФАКТИТЕ-мултимедийна презантация.

********************************************************************

Нашите предци са имали достъп до неограничено Познание от всички клонове на науката, до законите, чрез които е сътворен този свят. Виждали са невидимото, познавали са онази част от Вселената, която ние днес наричаме Духовно измерение! В опита да предадат това Познание те вплели невидимото Слово на светлината в знаци. В тези знаци, които днес наричаме руни те запазили космологичните цикли и светлинните честоти, …но предците са ни завещали много ценен инструмент, с който да разчетем Словото на светлинните честоти – Свещената геометрия, която ни позволява да видим невидимото, за да правим невъзможното! първата позната информационна система, която използваме до днес и благодарение на която имаме достъп до интернет! В древността не имало компютърни симулации, не е имало сложни изчисления! Имало е и все още имаме Светлина и Очи! Най-древният инструмент на Свещената геометрия е човешкото око, което има същата структура като Куба на Метатрон – нейния Властелин. В Куба на Метатрон е събрана цялата многоизмерна Вселена.
Древната астрономия е разглеждана като наука на посветените, т.е. на царския род и обособената каста на жреците – Пазители на Свещеното познание.Неин дял са астрологията и нумерологията, като неделима част от Свещеното Познание.
За да може едно общество да се организира е необходимо да има измерване на времето и съставяне на календар. Съставянето на календара се извършва на основа дългогодишни наблюдение на небесните явления, направени записи или ежедневни наблюдения на небесните явления, като се спазват определени правила.
Календарът е необходим за трудовата дейност в различните годишни времена на рода, на племето от една страна, а от друга за организиране на обредно-мистериалната, в последствие на религиозната дейност – отбелязване на празници. Наблюдението на звездите и тълкуването на небесните явления винаги е било съществена и неразделна част от обредно-мистериалния култ и светогледа на духовно грамотното общество в древността. Астрономията в древния свят започва да се развива най-бързо, когато започва да се съгласува слънчевата година с лунния месец. За определяне на времето са бил използвани както хелиакални (наблюдение на звезди преди изгрева на слънцето, които са за предпочитане, тъй като е по-ясно наблюдението), така и акронични (наблюдения на звездите в нощното небе, веднага след залеза на слънцето) изгреви и залези на звезди.
Екип Руните говорят ще ни разходи в невидимото Слово на Светлината с мултимедийното представяне ЕЗИКА НА АРТЕФАКТИТЕ!
Заповядайте, приятели!
Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments