Сабазий

Зиези, от които са Българите

Първото писменно споменаване на името българи е в така наречения Латински хронограф от 354 година в надписа: Ziezi ex quo Vulgares – Зиези, от който са българите. Хронографът описва известните народи и техния произход от библейски персонажи. Зиези не e библейски персонаж, но според хронографа е син на Сим, първият син на Ной. (Българите са добавени в скоби; хуните са редом с траките).
Името се споменава рано и в една друга форма, bugari, в Notitia digitatatum около 380 г. , където става въпрос за легиони с имена от района на днешна Македония и Сърбия – легион от Скупи, легион Тимаци (от Тимок), bugaracenses – легион бугари и др.

 
Ziezi ex quo vulgares - Зиези, от които са Българите
 

Народите бежанци (прокудени от Римската Империя) в Северното черноморие, там където е и Стара Велика България, в своите вярвания се идентифицират с култа Сабазий-Дионис, чийто символи са Бикът и Змията. Писменото сведение от 354 г. казва нещо друго – произходът на българите се свързва със Зиези, нещо ново и споменато веднъж, именно в този случай. Име близко до името Ziezi срещаме на оброчна плочка от с. Чомаковци Врачанско, като Zieisi от музея във Враца.
Г. Михайлов публикува надпис от Кунино Врачанско, от трети век, в който е изписано името Zeizeis.
Надгробен надпис от Рим на царица Зиаис (Ziais), дъщеря на Тиатус, дакийка по произход и съпруга на царя на костобиките Пиепорус, погребана от внуците си Натопорус и Дрилгиса.
На стела от гръцкия остров Лемнос съществува името ζιαζι –Ziazi. Учените идентифицират плочата като продукт на предгръцкото население на острова от шести век пр. Хр.
Тези факти означават най-малко, че това име или много близко на него е известно по нашите земи и Егейския регион, а изписването му има варианти.
Известни са тракийските имена, превеждани от Дуриданов и Вл. Георгиев: Zipaibes – като дете на бога – в тракийския език paibes е бебе; Ziper – божи син; Zipyrоn, Zeipyrоn, Zipyros, Zeipyros, Ziepyrus, Zypyr – боже дете и мн. др.
Аналогични или близки на Zi са хетският бог Siu, лидийският Ziva, германският Zio, Ziu, Tiu, англосаксонският Tiw, келтският Duv. Излагайки горното, А. Мошев твърди, че напълно е възможно Zi по принцип да означава „бог”, „небесен бог” и в частност да е вариант на името Зевс. Цялостният превод на името Zieisi според него би бил „божествена/божествен”.
В най-общия случай, като следствие от казаното може да се приеме, че Zi e означение на бог Зевс, (ст.гр. Ζεύς, Διός), Ziύς или ZEύς, така го приемат и Вл. Георгиев, и Дуриданов.

 
Ръката на Сабазий
Ръката на сабазий, обърнете внимание на шишарката, змията и елементите по нея
 

Омир пръв споменава Зевс, пръв той споменава и пелазгите, и траките. Известни са и много храмове на Зевс и един от тях е бил храмът на Додона в Епир. Говорейки за него Страбон казва:
Този оракул според Ефор е бил основан от пеласгите. А пеласги са се наричали най-ранният от всички народи, които са владеели Елада. И поетът (Омир) се изразява така:
Зевсе додонски, царю пеласгийски.

Същото твърди за пелазгите и Херодот, като казва и още:
„Това прорицалище (в Додона) е най-древното в Елада и в това време е било единственото”, а имената на боговете „от пелгасите ги взели елините”, „тогава, когато Елада все още се е наричала Пелгасия”.

 
Сабазий свил пръстите в тройка, изобразен като Херос. Вижда се и змията.
Оброчни плочки на тракийски конник с „жеста на Сабазий. Вижда се и змията.
 

Страбон пише:
„Също, както във всички други отношения атиняните продължават да бъдат гостоприемни към чужди неща, така е и в почитанието им към боговете; защото те са приемали радушно толкова много чужди култове, че били усмивани заради това от комиците; и между тях са тракийските и фригийските ритуали.”

Зевс е бил на особена почит у траките и това е видно от случая с Ксеркс, който превземайки Македония е поискал да му бъде докарана свещената колесница на Зевс. За да я спасят обаче, пеоните я предали „на траките”.

Сабазий и Зиези

След като ZI означава ZEύς, то ZIEZI би трябвало да е словосъчетание – ZI E ZI. За Сабазий – Себези, като произход от Сиус, изписвнето трябва да е същото – SE BE SI или SI BE SI, както и съществува в римския надпис върху бика от вила Боргези. Буквално това би трябвяло да означава БОГ от БОГА, какъвто е и фактът на произхода на Сабазий – Дионис. Вероятно Е равнозначно на БЕ, малоазийски вариант.

 
Матрици от музея в Разград, на които Сабазий е на кон. На първата плочка под Сабазий е овенът, пред него са (и на двете изображения) бикът и човекът, замахнал с либриса
Матрици от музея в Разград, на които Сабазий е на кон. На първата плочка под Сабазий е овенът, пред него са (и на двете изображения) бикът и човекът, замахнал с либриса
 

Първото споменаване на Сабазий е от Аристофан, който го свързва с фригийската Кибела. Във Фригия е отбелязан в скален петограф Сабас в светилище „в града на Мидас”. За фригите се знае, че 1200 г. пр. Хр. се преселват от Балканите (племето бриги) в Мала Азия и образуват царство Фригия. SIU е бог при хетите, създали държава в района, съществувала до 1200 г. пр. Хр., разгромена от балканските бриги. Предположението е, че Сабази – SIBEZI e хетско-фригийски вариант на ZIEZI. Вероятно става въпрос за едно и също божество, с произход на основата на Siu. От тази постановка следва, че ZIEZI е балкански вариант на SIBEZI.

Не би трябвало да се говори, че Zi произхожда от хетския бог Siu, лидийския Ziva – по-скоро става въпрос за един и същи древен бог, но с различно фонетично звучене при по-скоро близки народи. А ZIEZI – SEBESI e неговият земен пратеник, сина, богът от бога, в древноста означаван с образа на тур или бик. Не случайно в римско време регионът с изображение на бик, обсипан с венци е регионът Мала Азия – Балканите.

 
Релефът от Копенхаген и релефът от Хасково. Сабазий от релефите е мъжът, който е надживял своя Дионисий. Младостта е зад гърба му, на жезъла вместо шишарка – символ на семето и плодородието, е поставена роза. В колоната на храма вдясно – гроздето, символ на виното от шествията на Дионисий, вляво – листа на бръшлян. Съдът, с който се загребват семена е обърнат, семето е посято.
Релефът от Копенхаген и релефът от Хасково. Сабазий от релефите е мъжът, който е надживял своя Дионисий. Младостта е зад гърба му, на жезъла вместо шишарка – символ на семето и плодородието, е поставена роза. В колоната на храма вдясно – гроздето, символ на виното от шествията на Дионисий, вляво – листа на бръшлян. Съдът, с който се загребват семена е обърнат, семето е посято.
 

Да си припомним, последователите на Митра (с вероятен първоизточник Мала Азия), следвайки тракийската традиция се обръщат към бога с обръщението „Spirit of spirit….” или:
Дух от Духа, ако бъде волята ти, дай ми повече безсмъртни раждания, така, че да мога да се родя отново и свещеният дух да диша в мен.

Молитвата въвежда категорията дух (с аналог в християнството), но като молитва е и обръщение към бога и в този смисъл дефинира равностойност между Дух и Бог; въвежда и друг, по-виш бог, който ражда бог. Молитвата е и ключ за дешифриране на името ZIEZI с потвърждаването, че Е в ZI-EZI би трябвало да съответства на ОТ и името да означава Бог от Бога.

Автор: Петър Георгиев

Благодарим Ви, че прочетохте статията и се интересувате от Българските корени и Българската История. Помогнете ни, като я споделяте чрез вашите познати, като станете наш Патрон или като направите единично дарение чрез Пейпал

.

Ако имате предложения, желаете да публикуваме Вашите авторски статии или искате да се включите в Обединението на Българите по света и повдигането на България ни пишете на bulgarianassociation@gmail.com

Прочетете какви са нашите цели нашите цели

Вижте и част от нашите идеи Как всеки един от нас може да помогне на България Днес

Пишете ни с предложения как може да помогнем на България и да се обединим Българите по света и най-важното Действайте. Нека с примера си покажем на другите.

Време е да си припомним какви сме били. Време е отново да се върнем към корените си и нашите традиции, защото само така ще си върнем България. Почитайки нашите предци и интересувайки се от миналото си, фолклора си, традициите ни, повдигайки нашия морал и любов към България – само така можем да черпим сили от източника, от който са пили и нашите велики царе. Но това няма да стане лежейки пред телевизора на по ракийка, в чалготеката следвайки ниските си страсти, прекланяйки се пред чужди идоли и пред парите.

Огледайте се и помислете, какво можете да направите за България днес, в този момент. Как можете да сте полезни на Вашия квартал и на нуждаещите се сънародници.
Запомнете, че животът не се мери по това какво прави човек за себе си, а какво прави за отечеството си и за своя народ.

Comments

comments

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments