Предположенията във връзка с монументалният комплекс в Гиза са много и разнопосочни.Теории на конспирацията, извънземни, възраст, но досега смислена теза няма.

Египтолозите са на мнение, че великата пирамида в Гиза е строена от фараона Хеопс, както са нарекли и самата пирамида-Хеопсова.

Нашият интердисциплинарен екип има мироглед и познания върху различни клонове на  науката.

Методологията, които използваме е  преродена от Познанието на нашите предци и се основава на духовният  и физическият им светоглед за  Божественото устройството на Вселената и физическият свят, в тяхната неделима връзка или казано ясно според Космогонията им.

В  „конвенционалните науки”  история и археология тази връзка е прекъсната и колкото и да се  повтаря, че без да се възроди връзката, разбирането за най-древната история на света, най-вече на българите ще си остане само една  утопия.

Съвременните „научни трудове”  основно в тези две научни дисциплини  се базират на така наречената от нас копи-пейст система- копирай и постави(преписване), в които освен дълга тирада от изброени източници и цитати липсват собствено изследване и анализ и, дори в интердисциплинарни  писания.

Това се опитваме да променим, макар и „академичната” общност да се прави, че не ни забелязва, написаното от нас остава за нашите деца, а те рано или късно ще изградят и надградят това Познание!

Обобщената  представа на нашите предци за устройството на Вселената, респективно и на заобикалящият ни  физически свят се базира  в голяма степен на Свещената геометрия.

Чрез физическа закономерност тази представа може да се изрази по следният начин:

Вселената е устроена така, както се отнася пи (π=3,14) към фи (φ = 1,618…) или при взаимодействието  между тези две константи се получава кодифицирано  Знание, по подобие на съвременните интегрални схеми!

В никакъв случай обаче не трябва да се разбира, че Свещената геометрия дава отговора на всички въпроси – не, тя е само едно средство за опознаване същността на видимия и невидимия свят.

Познанията на предците ни са много по-дълбоки от разбиранията на съвременното общество, станало роб на технологиите или както се казва с типичният български израз:

”И срещу тях да тичаме няма да ги стигнем!”

Разбира се, има и външни фактори повлияли да се изгуби, но не безвъзвратно подчертаваме го, Древното и дарено на нашите предци  Познание.

Основна заслуга за това имат съвременните”учени”, следвайки  измислиците и фантазиите  на хронисти, подвластни на трите демона на българският народ Цариградската Патриаршия(днес Вселенска), Ватикана и съставителите на Библията!!!

За монументалният комплекс в Гиза са изписани тонове хартия.

Теории, хипотези и тези, несъответстващи и не отговарящи  на истината!

Просто реклама!!!

Да, единствено и само реклама, която носи милиони приходи в държавата!

Нима ние можем да позволим това, за сметка на измъченият ни народ!?

При изследването на  египетската  култура умишлено се пропуска така наречният преддинастичен период, когато Египет се управлява от Царете-Богове, известен още като  Зеп Тепи.

Има спор около превода на Зеп Тепи на съвременен език.”Учените” смятат, че означава Началният цикъл или Златен век.

Пропуска се факта за наличието на боха(г)арският египетски диалект, езикът на коптите –египетските християни, който е говорен по делтата на Нил и се пази като живо наслдство, Северен Египет. Езиковата връзка на този диалект с езикът на нашите предци не много отдавна бе открита от Стефан Гайд, която ние потвърждаваме и допълваме. В конкретният случай приемаме неговата теза за връзките между този диалект и първия език ватан, но само толкова! Гайд естествено беше обруган  от „академичната” общност, тъй като определено им липсва нужното езиково познание и надменност, породено от егото, но титлите не правят науката! Това трябва да  знае всеки!

Общото мнение на египтолозите  за боха(г)арския диалект е:

1.Идва от крайбрежието,

2.Произходът му е загадка.

Естествено отпада и връзката с гръцкият език, тъй като погърчването става в периода 1850-1860 г.,когато е Еридан Ефенди Махет в сговор с Цариградската Патриаршия се опитва да наложи новосъздаденият катареус, като богослужебен език. Този вариант отпада, тъй като жреците, а по-късно монасите по делтата на Нил отказват да приемат аутсайдери в техните обители и да служат на катареус. През 1958 г. боха(г)арския диалект е повторно открит от доктор Исак Емил Махер и в момента се изучава, като самостоятелна научна дисциплина. Има версия, която е близка до арабския –сахидски, която е известна, като мюсюлмански диалект. До днес, в коптските църкви се служи на бох(г)арски  диалект, като всички, без изключение го смятат за свещен.

Египтолозите пропускат и още едно важно обстоятелство-писмената система на египетските йероглифи се явява на хоризонта на древните писма напълно развита и систематизирана, нещо, което не може да се случи, ако тя не е била изцяло създадена като вариант на писменост и надградена – доразвита.

Немският професор Харалд Харман я класифицира, като развитие на критската писменост Линеар А, а както знаем това е една от многобройните писмени системи създадени от нашите предци на основата на древно българските кунаи (по-късно руните). Това се доказва от препокриване на 100% с нашите преводи изготвени с методиката, разработена от екипът на първата платформа на този проект Руническите надписи – Тайната история.

ЛИНЕАР А ЗА ИЗЛОЖБАТА

ЛИНЕАР А

ХЕТИ С ГРОЗДЕ

ХЕТСКИ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИК

Свързващото звено между критската писменост Линеар А  и египетската писменост е хетската писмена система!

Египтологията има голям принос в познанията ни за уникалната и несравнима цивилизация, за невероятното развито социално общество, за художественото и научно развитие на древните египтяни.

Има обаче едно но, за съжаление египтолозите в академичната общност невярно  приписват някои от археологическите находки,  от пред-династичен период на фараоните в Египет на местното поселение.

Това създава объркване сред изследователите и засяга правилното разбиране за праисторията на Египет.

А, може би всичко това се прави умишлено?

Една от най-дискутираните известни теории за комплекса в Гиза, предложена  от Робърт Бовал е тази за неговата корелация с Орион – връзката между най-големите пирамиди в Гиза и трите най-големи звезди, които са в Пояса на Орион. Той свързва комплекса в Гиза със Зеп Тепи. Корелацията е термин, който означава връзка, зависимост, съотношение между понятия и явления. Робърт Бовал предполага, че перфектното съвпадение между най-големите пирамиди в Гиза и трите най-големи звезди, които са в Пояса на Орион се е случило  през  10 450 г. пр.Хр.

Но къде  се допуска грешка според нас!

За да  изясним веднъж завинаги нашата теза, трябва да разберем какво първо означава Зеп Тепи.

Според нашите лингвистични познания, този термин не означава нито Първи път, нито Златен век.

Той е компилация от две думи на вати(ватана,нишката,първоезика):

1.зеп – такава дума в бохарският диалект не е запазена, но откриваме дума със същата основа и преминаване на съгласна при амазихт- езикът на берберите, за които успешно установихме, че  са свободните „изгубени” наследници на нашите предци (виж клипа в ютюб канала-Екипът2-руните говорят). Транскрипцията на латиница е zebg, а значението:

А.гривна, Б.пръстен.

  1. тепи – tepi, tebi от бохарският египетски диалект – лента, пояс.

Взети заедно, те образуват думата Пръстенът на Пояса или това, според представите на предците ни означава, определена цикличност на физическо, космическо и духовно ниво.

Понятието пояс се среща в много от нашите преводи за географски територии или царства,а пръстен  за небесните проекции, тъй като в случая е валиден Вселенският закон:

„Както на небето, тъй и на земята!”(Тот)

От правилното наименование става ясно, че Зеп Тепи е космически повтарящ се цикъл. Накратко, той отразява представата на древните египтяни за Сътворението на света и се свързва с пред-династичният период на Боговете-Царе.

От текстовете в пирамидите, гробниците, декоративните пана и писанията, датиращи от Старото царство (2780 – 2250 г. пр.н.е.) черпим информацията за ранните египетски митове на Сътворението.

Във всички тези митове, се казва, че светът е произлязъл от едно  безкрайно, безжизнено море, когато Слънцето изгрява за първи път.

В различните интерпретации на този мит се говори за Сътворението от различни богове: набор от осем изначални божества, наречен огдоада (осморка) Бог-Отец  и съпровождащите го седем Бога, седемте рода.

Самостоятелно, породен от бог Атум и потомството му, съзерцателено от божеството  Птах(еквивалент на Хор) , и загадъчно от трансцендентеният  бог Амон .

ЗЕП ТЕПИ 000

Слънцето се издига над кръглата могила на сътворението, докато богините изливат първобитните води около него.

Макар, че тези различни космогонии се състезават през времето в известна степен, по един или по друг начин, те са взаимно свързани и се допълват, като различни аспекти на  разбирането за Сътворението,  в различни времеви периоди.

До голяма степен Зеп Тепи е свързан и с Мистериалната школа на древен Египет (Кими,Кеми-огнище), която е аналогична с тирейската мистериално-обредна школа от Първият Управляващ Род на българите (тиреите).

От същият род, много след тяхното управление в Кими е и Духовният водач и книжовник на българите наречен Урфила (ур-царство,Фила-остров Филае, Кими (Египет).

Но какво означават тези школи?

Самата дума мистерия е термин, който обозначава скрит смисъл. Това е обичайната традиция на нашите предци, за която някои от  „учените” смятат, че е породена от някакво тайно знание и окултизъм, но всъщност същността е друга.

Когато говорим за Древното познание трябва да знаем, че това са отделните клонове на науката и в техните тайнства са обучавани лица, които показват наклонности към дадената научна дисциплина, било то математика, геометрия, астрономия и т.н.

Всеки един от тях е обучаван най-малко 20 години, в тайните на неговото Познание и призвание, а след като завършил обучението си е влизал в екип (винаги от 8 жреци), с познание по всички научни дисциплини. С получените знания тези образовани отлично лица формират колектив и съответно и колективно познание, доказано от живота, че е по-продуктивно от индивидуалното!

Подчертаваме още един път, че енциклопедичното Познание на предците ни е аналогично на съвременните интердисциплинарни екипи, но надминаващо  представите ни за развитие в  науката!

Основната аксиома, която описва мистериите е:

„Бог е във всички и всичко е в Бога”.

Именно от тук трябва да тръгне съвременната наука за да възстанови прекъснатата верига на ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ .

Основата на Мистериалното учение е:

„ Вселената е психично изражение в природата, всичко е ум и всичко е създадено чрез силата на мисълта!” (Тот) –херметичният принцип или Пръстенът на Пояса  – повтарящ се космогоничен  цикъл – Колелото на Живота, Зеп Тепи.

Духовно-образователните  мистериални средища са извън времето, вечно млади с тяхната триизмерна философия и научно изследване на ума, което „учените” наричат езотерика и мистика, поради факта, че НЕ МОГАТ ДА ВНИКНАТ В СКРИТИЯТ ЗАМИСЪЛ ИЛИ НЕ ГО РАЗБИРАТ!

Чрез устната традиция на майсторите-тумири(аеди) това Познание се е предавало през векове и хилядолетия за да стигне до нас. Днес тази традиция  наричаме митове и легенди!

Много малка част от Познанието е записано, но да не забравяме, че и тази малка част е изопачена след победата на „православното” крило на данайците  в  Първият вселенски събор в Никея 325г. (днес Изник,Турция). След този погром над учението на ИСУС, чийто замисъл е бил именно в това, да съчетае безкрайното Познание с Божественото в едно цяло, те са унищожили и Познанието!

Нашите предци-виждащите през времето и пространството, белите, кутите, кутрите (кучетата,свързва се със Сириус –Зведата на Съзнанието, (както ще стане ясно в следващите публикации), божествените сити (сеещите), отшелниците сеещи знание са оставили  информацията за нас, техните наследници, кодирана в символични изображения, в конструкциите на храмовете, в пирамидите, на свещенни места, в  митологията. Това знание е отразено в архитектурата на древните храмове и ранно християнските  църкви, което ги прави отлични места за обучение и астрономически наблюдения.

ЗА МАТЕРИАЛА ЗЕП ТЕПИ 9 ХРАМОВЕ

ЗА МАТЕРИАЛА ЗЕП ТЕПИ МОДЕЛ ПРИЛИВ НИЛ

Скритото послание:

Конника на педя е и окото разпръсква и пази го! По камъните ще разпръсне в Афре, по клоновете на народа. Лицето ви ще пее  и ще се вричате!

От Небесата мъдростта единствена е на Синята звезда(Сириус). На прага в царството е ириса и от началото на  Слънцето е армията на Светлината. Земята ще напълни.

Имаха белите лозата и рудата и Слънцето разпръснаха. В Украсата небесна пази се. От Слънцето са клоните на Учителите, та лозите да станат силни. От светлината е пулса!

Прозрението ще дойде със Светлината при любящият човек и единствената клетва ще потече. Шест са на прага на Ириса войни на Светлината за да бъде началото от Светлина и началото да бъде Светлината! Войната е  за клетвата и войните я слепват!

От Изворът на Господа е името на  Управляващият Род и с покривало е името сияйно на Рода. И един е Управляващият Род от името върви на Бащиният Род.

Пръстенът върви по храмовете. От Илу божественият пръстенът подарък ви е. От Изворът е Пръстенът дойдоха за да го вземете.

За сега екипът си запазва правото да оповестява методиката по извличането на тази информация. В следващите части на поредицата ще обясним подробно, за да не се отклоняваме от информацията.

Ученията в тайните училища са научно изследване на законите и директориите  на Пространството и Мисълта.

Универсалният Ум, Вишият единен Разум, познат като Бог или Дух, и ние, като човешки същества, сме проекция  на нашият Висш Божествен Аз или казано с прости думи :

”Ние сме част от Бога и той е в нас и сме сътворци на тази единна същност!”

Свободната воля ни е дадена! Дали е дар или бреме!?

Решаваме сами какви искаме да бъдем- сътворците или разрушителите!

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments