Да си припомним какво е есхара:

При тиреите символични жертвоприношения се извършват в есхари под форма на табла за играта на дама или като мандали. Фигурите в есхарата са два квадрата един в друг и кръг в средата. Есхарата основно изпълнява функциите на олтар.Мистериалната обредност върху есхарата се е извършвала от жрец с миро, вино, вода и огън- четирите стихии и елементи на живота- въздух, вода, огън, земя. С обредът се постига единение с Бога. Есхарите са два вида:

А).на равнището на земята;

Б).изградени (високи есхари).

Високите есхари обикновенно са изграждани извън храма;

Първоначално есхарата е изграждана извън храма до VIII – VII в.пр.Хр., а след това започват да изграждат есхари вътре в храма.  Храмовете са ситуирани на запад от есхарата (на изток).  Участниците в мистериалния обред застават с лице към есхара (олтара) и с гръб към храма. Отначало култът е аниконичен или липсва  визуална представа за Бог. След VIII в.пр.Хр. в храма редом с есхарата са се поставяли статуи на Аполон, Артемида и Лето. Интерес представляват есхарите тип олтар-кератон, върху които са поставяни статуи на Аполон, Артемида и Лето. Някои от мистериите са организирани в дома на владетеля, какъвто е случая с Евмолп в Елевсина, от чийто род е избиран хиерофантът в Елевсинското светилище на Деметра и Коре. В залата за мистериите (телестерион) има друга зала за посвещаване (анакторон). Жертвоприношенията към Бог с  миро, вино, вода и огън са безкръвни и символични.  Това са и четерите елемента на живота според всички Духовни школи. Например, когато си взаимодействат огънят и земята се получава лава, лава и вода- скала и т.н. Тайнствеността им е  свързана с Мистериалната обредност на нашите предци!

Изводите, които направихме в предходна публикация за тях са :

  1. Всяка една есхара е вид упътване, съобразен изцяло с Познанието и духовният мироглед на нашите предци за извършване на ритуал. Този ритуал е съобразен с предназначението на Светилището И Е УНИКАЛЕН САМ ПО СЕБЕ СИ;
  2. Есхарите са кодирани послания за жреческата каста, тъй като всеки ритуал е свързан с определена сила и в изпълнение за ДУХОВНО НЕПРОСВЕТЕНИ  ХОРА, особено за българските “УЧЕНИ” може да бъде опасен;
  3. Всяка една есхара е мистерия от обредността на предците ни, разкриваща древното Познание за устройството на Земята и Вселената;

Днес ви представяме една есхара публикувана от Филип Апостолов във Фейсбук. Не знаем къде е намерена, но това не е важно, важно е да разберем какви познания са имали нашите предци!

 

ЕСХАРА 2 С ПИРАМИДИ

Екипът2-руните говорят благодари на господин Филип Апостолов!

 

 

за сайта 2 нова есхара

Зимният триъгълник

ЗА САЙТА НОВА ЕСХАРА

Изпълнението на танеца, който умело изобразява енергиен вортекс. Думата вортекс буквално означава фуниевиден вихър.

Епифаний от Саламис в Панарион, ранната християнска ересиология – трактат за ересите – пише, че през  IV в. сл.Хр. на 25 декември в Петра се провежда празник в чест на девицата Каабоу и нейното потомство Душара. Празникът на зимното равноденствие е познат от тирейската обредност и култ, а имената са разпознаваеми на българския език, а не на арабски език. Това е поредното доказателство, че набатеите са тирейско, а не арабско племе. Буквално този празник се превежда:

Има Светлината на Господа в душата си!

Това всъщтност е нашата Коледа(завърналата се) или Бо(л)г се роди Коледо(Бог се прероди и се завърна!),която празнуваме и до днес.

Свързан със зимното слънцестоене и появата на зимният триъгълник.

В българската традиция Зимното слънцестоене се отбелязва от празника Игнажден (20 декември). Той символизира раждането на Новото Слънце(духовно и физическо). Това е ден за пророкуване за късмета през следващата година. Всичко, което се прави на този ден има своя дълбок духовен смисъл. Поверието гласи:

-да  не се изнася нищо от къщата – най-вече огън, жар или сол – за да не излезе берекетът;

-да не се иска и не се дава нищо на заем;

-първият външен човек влязъл през прага на къщата се нарича Полазник. Какъвто е човекът Полазник, такъв ще е късметът.

-добрият човек, с добри помисли, добро здраве, щедра ръка – ще донесе същите качества и на вашият дом;

Зимният триъгълник:  Алфа на Голямо куче – Сириус  сила = – 1,4 / най-ярката  Алфа на Малко куче –  Процион         = 0,34  Алфата на Орион – Бетелгейзе           = 0,58  се завръщат на небето със своята светлина и тук е мястото да добавим:

Стани ми, стани, нине, нине, господине. Че ти идат добри гости. Стани ми, стани, нине, нине, господине. Добри гости коледари или казано в контекстният скрит смисъл:

Стани ми,стани Майко (нине,нане,нене) че ти идва гласът на добрите,пусни гласът долу да влезе ,гласът на завърналите се!

Това е и същтността от мистериалното тайнство на Коледата, няма общо с раждането на Исо, както проповядват двете църковни кофесии. Има общо с Исо дотолкова, че на този ден той е минал изпитанията и е бил покрит с Аза на българите.По този въпрос в следващ материал.

за сайта Аза2

Яморлука, проекция от Тиета- жезълът на Изида. Яморлука винаги се изработва от чиста вълна, която е естествен изолатор и запазва температурата на тялото, а тя е израз на нашето енергийно тяло. Има пирамидална структура. От печата на Царя на царете Трибелиий, известен като Тидор и Тервел разбрахме неговото предназначение – да предпазва от вмешателство на енергийно ниво на низшите ефири. Поради тази причина всички жреци от високите духовни нива в миналото са го носили. Припомнете си Телесфор, Исо и т.н.

Ето и скритият текст на самият ритуал:

Разпръснете се и пребройте се!

Преминава Сион( едно от имената на Сириус), сам дойде мъжът.

Излизат Боговете, лее се в тъмнината, от ковчезите  излизат!

В теб  посява се от нас през стопора(оградата) , посява се в шестимата  през ириса!

Сипва се през ириса от Усир(Озирис) сина, в теб украсата излиза!

Богът сам носи Слънцето, а шестимата по ириса записват.

На Зион Исе с  думите(наричането)  пътя записват.

За бащите , за  Утробата, за  вречените  записва се по ириса!

По разпръснатото  дърво(Дървото на живота )  сипе се от Реи(Рея) Светлината и от Царя на Царете покривалото по синовете излиза!

И като за финал :

ЗА САЙТА ВОРТЕКС СЪРЦЕ

… и един въпрос : Квантовата физика, отричана доскоро е наричана Физика с душа, защо ли!?

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

(Всички права запазени!)

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments