Колелото на Живота от Преображенски манастир. Български Забележителности. Колелото на Живота, Захари Зограф Монасите поръчват този стенопис на Захари Зограф. Той прави колело, което изобразява два сценария, по които можеш да изживееш живота си. Във външния кръг са изографисани онези неща, които искаш много бързо и лесно да постигнеш – целите са кесията – символ […]

Read More →