Важни личности, допринесли за съхранението на българския фолклор Може би нямаше да знаем почти нищо за нашия фолклор ако не бяха те. Фолклористите са много важни лица, без чието творчество нямаше да знаем колко богат и разнообразен е българският фолклор. За съпоставка България има над 100 000 народни песни, докато Франция около 8000. Нашият фолклор […]

Read More →

Българите имаме нужда от едно ново Възраждане. Имаме нужда да се върнем към старите Български ценности – когато по-силните са помагали на по-слабите и нуждаещите се, когато любовта към ближния и отечеството е възпитавано в семейството. Имаме нужда от нови писатели и разкази, които да ни върнат назад към достойните Български личности. Да ни припомнят […]

Read More →

Сердикийският Едикт, издаден от тракийският Император Галерий спасява Християнството Едиктът за толерантността или още Сердикийския едикт е първия едикт в Европа, легализиращ християнството. До тогава християнството е подложено на гонение, като последователите му са били третирани по-лошо и от престъпниците. Издаден е от името на римския император Галерий (роден в Сердика и тракиец по произход) […]

Read More →

Цар Борис и трудният избор на Покръстването Каназ у биги Борис яздеше умислен на чело на свитата си. Княз от Бога означаваше титлата му на старобългарски. Но колко струваше тя днес след военните неуспехи, които го преследваха на бойното поле. Първо хървати и моравци отхвърлиха властта му, подтикнати от византийците. Малобройните български отряди се върнаха […]

Read More →

Връщайки се назад в славната ни история виждаме, че за да бъде една държава силна, трябва да бъде управлявана от силен човек, мислещ за народа си. От човек, който е обучаван през целия си живот за тази роля, който не е марионетка и проводник на чужди интереси. Човек с морални качества, тактически знания, изявен лидер, […]

Read More →

В миналото сме имали много Български лидери, които с цялата си любов са се отдавали на своето отечество. Какво ли се е променило от тогава? Какво трябва да променим в себе си, за да станем като тях. Сега ще ви представим Тодор Балина. Един от многото непримирими с неправдата Българи. Тодор Балина – един от […]

Read More →