Важни личности, допринесли за съхранението на българския фолклор Може би нямаше да знаем почти нищо за нашия фолклор ако не бяха те. Фолклористите са много важни лица, без чието творчество нямаше да знаем колко богат и разнообразен е българският фолклор. За съпоставка България има над 100 000 народни песни, докато Франция около 8000. Нашият фолклор […]

Read More →

Българите имаме нужда от едно ново Възраждане. Имаме нужда да се върнем към старите Български ценности – когато по-силните са помагали на по-слабите и нуждаещите се, когато любовта към ближния и отечеството е възпитавано в семейството. Имаме нужда от нови писатели и разкази, които да ни върнат назад към достойните Български личности. Да ни припомнят […]

Read More →

Българският Светец от Рила Планина Свети Иван Рилски е един от стълбовете на Българското Духовенство. Благодарим Ти, че те има. Чудех се, какво ли би казал Иван Рилски ако е жив и за какво щеше да се моли – “Господи Събуди Българите, Нека си отворят очите и започнат да търсят и Действат. Нека да станат […]

Read More →