Относно нашите критици за публикацията ни „Чачин камък и догоните” :
Първо, в нашият материал „Чачин камък и догоните” сме цитирали публикацията на инж. Кирил Кирилов „Белоградчишки петроглиф”, като приемаме, че това е модел на Слънчевата система, с някои наши уточнения.
Второ, целият речитатив на инж. Кирил Кирилов, който е „критика” на нашата публикация е само и единствено върху точното местоположение на Чачин камък. За сведение на запознатите с нашата публикация „Чачин камък и догоните” основно е, какво представлява артефакта и на каква информация е носител. Ние, нямаме претенции да сме земемери! Ние, изследваме артефакта, инж.Кирилов.
Трето, Изчисленията, които са направени във връзка с изследването се отнасят за системата Сириус (Сириус А, Сириус В и Сириус С) със и чрез артефакта Чачин камък, а не да измераваме земната повърхност между Чачин камък и населени места. Установяваме също така, че това познание за системата Сириус е известно и на живеещото в Африка племе догони.
Четвърто, Вярно, че материята, която изследваме е сложна и многопластова, затова от нашата публикация „Чачин камък и догоните” инж. Кирил Кирилов признава, че:

„нервната ми система беше претоварена и отказа да продължи нататък”.
Пето, Препоръчваме на хора, за които материята е сложна и са със слаба нервна система да четат леки, забавни четива, например романи-фентази за да не си претоварват нервната система!

Познанието, притежавано от нашите предци надхвърля “нормалното” мислене на съвременните хора! Попаднали един път в материалната матрица на физическият свят, конете с капаци забравят, че светът бива ефирен и физически, че има една сила, която движи целият свят … Някой я наричат Бог, други Вселенски разум, но това е онази искра, която ни поддържа живи…., но да не забравяме, че :

САМИТЕ НИЕ СМЕ ЧАСТ ОТ ТОЗИ БОГ, РАЗУМ( името е без значение) И СМЕ СЪТВОРЦИ И НА ДВАТА СВЯТА!

Нашият интердисциплинарен екип има мироглед и познания върху различни клонове на  науката.

Методологията, която използваме е  извлечена  от Познанието на нашите предци и се основава на духовният  и физическият им светоглед за  Божественото устройството на Вселената и физическият свят, в тяхната неделима връзка или казано ясно според Космогонията им.

В  „конвенционалните науки”  история и археология тази връзка е прекъсната и колкото и да се  повтаря, че без да се възроди връзката, разбирането за най-древната история на света, най-вече на българите ще си остане само една  утопия. Съвременните „научни трудове”  основно в тези две научни дисциплини  се базират на така наречената от нас копи-пейст система- копирай и постави(преписване), в които освен дълга тирада от изброени източници и цитати липсват собствено изследване и анализ  дори в интердисциплинарни  писания. С това ние не сме съгласни!

 

ТОВА ПОЗНАНИЕ НЕ  Е ЗА ПОЛУГРАМОТНИ ХОРА, СЪС СЛАБА НЕРВНА СИСТЕМА И  ОГРАНИЧЕН КРЪГОЗОР!

ЗА СМЯНА САИТА 33

Проекция на Светилище Чачин камък

Проекцията от светилището Чачин камък е свързано с  Догоните и тяхното Познание за звездна система Сириус, което Познание на тях е предадено за да се запази от нашите предци( както нагледно го доказваме)!. Догоните  са изключително интересно африканско племе, обитаващо територията на Мали. В техните древни традиции говорят за една звезда, от планетарната система Сириус, която те наричат „Po Tolo“.Интересен е фактът, че догоните знаят, че на всеки 49.9 години,тази звезда  завършва своята орбита. Те са знаели и за съществуването на трета звезда, която те наричат „Emme Ya“. Догоните вярват, че „Emme Ya“, всъщност е четири пъти по-лека от „Po Tolo“ и въпреки това и отнема същото време, за да завърши своята орбита около Сириус А.

ЗА САЙТА ЧИСТА ЧАЧИН КАМЪК

Звездна проекция светилище Чачин камък и реалният планетарен модел за момента според Звездата на българите- Розетата от Плиска

 

ЗА САЙТА ПЛАНЕТАРЕН МОДЕЛ ЧАЧИН КАМЪК

Планетарен физически модел на Розетата от Плиска

По Розетата от Плиска, за която вече казахме, че е Енциклопедията на нашите предци сме извадили по- голямата част от  информацията за даденият  цикъл:

Извадиха двата живота от Божествената енергия . От Господа на Соти потекоха домовете. При домовете заровено е това , да потече Земната енергия.  Земята я вдъхна и планините извиха се, построиха  красотата от там, великите сити. Майсторите на водата кодовете построиха , на Ил рудата върви от двата живота, от Божествената енергия на Господа. Потекоха бащите в Домовете от Знанието( очите) на Тис. Потече ИУИ(Х,У)  от Майстора наш и зарови се ИУИ от ситите  излезе  това, от домът през техният ботуш( портал). Изваден е живота построен от Божествената енергия. От Господа на Тис домът потече . И заровено е в домът,  де записано е за  великият ботуш( завихрянето на Сириус А и Б образува вортекс- фуниевидно завихряне, подобно на ботуш). Земната енергия изви се,  влиза  тя през камъните, светци са двама от Божествената енергия на Господа, де бащите посяха , та знанието на Тис да потече от Домът. Чрез водата построени са кодовете от Майсторите.  Ил извадиха на земята и вливаха  в нас ИУИ(Слънце) да  излезе клона да се  запише. Знанието от домът на ситите е , през техният ботуш Земната енергия вдъхна се и влезе. Рудата от Божествената енергия на Господа от Утробата разделена на три  е . От великият Тис потекоха кодовете и построени са. Ил (Илис) единственият извая, даде му живота на Земята . В Ида вътре е за  великата Родина. Тръгна клон към Сиси, там да заровят това през техният ботуш, Земната  енергия да дадат. От Божествената енергия на Господа е Утробата,  потече и домът. В Утробата ( пещерата Магурата) посяти са кодовете  от майсторите построени, в Ила са дадени двата живота  от Божествената енергия. Земната енергия от двамата вдъхната е . От  Ида рудата велика е при нас , водата при домът на ситите заровена е, това е техният ботуш. От Господа е Утробата и заровена е , от великият Тис е Знанието единствено, Коня построи , чрез Ил извади двата живота. Божествената енергия дадена е в земната . Дадени светци от милостта сте, даден ви е кода да преплува милостта  от домът на ситите. Потекоха домовете на ситите и това е от техният ботуш. Бащите виж, потекоха , бащите посяти.  От майстора е девойката  единствена изваяна да дава животите два от Божествената енергия на Господа! През нашият ботуш над Земната енергия бдим, за да излезе милостта налята в Или от великите! Кодовете наши във водата са! При Домът са записани,  от великите заровено е и посято това!

ЗА ЗИ ДЕНЕБ

В този космологичен цикъл полярна звезда е Денеб видно и от географската проекция

за сайта географска проекция чачин камък 2

Методика на географска проекция

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗЕМНАТА ОС ЧАЧИН КАМЪК

Географска проекция светилище Чачин камък – времето преди Черноморският потоп

 

за сайта чачин камък еклиптика

Това не е цялата информация, чрез  първичният бинарен светлинен код –вати имаме достъп до още скрито Познание, което за  ограниченият мироглед  е невъзможно за достигне :

Тъмнината над небето раздели се, донесе Светлината. Тръгна разделеното. Към клетвата дадена принадлежат ситите.За Светлината  на ситите чу се и потекоха великите,  записаха се клоните. От Сириус  синовете са клон мъжете донесени от царят Тис и с клетвата благодариха. На Тир дари се Светлината и от небето наблюдава! Но дойде беда и тъмнина. Величието в Афра дар дариха и тръгна молитвата от  Тирес. От синовете глината потече и Бащите-Майстори на клоните,от Ситите. Долу царството Ило направиха при извора от пътя на Великият Тис е домът и на Или името.И от името в Или, в домът на ситите отиваха да пият и да се завръщат, на Или през вратата минаваха. От Илу се завърна извора на Бога и от Ило е родът завърнал се, а името от бащиният дом. От сияйният Тис излезе. От домът в Или на ситите името тръгна дар им е да се завръщат при Господа и да поят родовете. Попитаха кога ще се направи домът и ще дойде милостта, от питащите направена е Обителта и врекоха се мъдрите в Светлината на Илис, та земята да излезе! Роди се от чичовците селището Арена ( Ариана), а от клетвата е Рея . Слънцето чрез нея дадено е . Единствен род сте от ръката на мъжете и водата. Дадени са пет Бога и от Бог-Отеца са петте.

Не е необходимо да даваме по-подробна информация на хора, които не са запознати с материята! Всеки сам да положи усилия за разбиране на древното Познание, нашата работа е да дадем основите!

Екипът2-руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

(Всички права запазени по действащият закон!)

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments