Екипът “Руните говорят” – Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Стефан Ганев и Николай Иванов,продължава да прави сензационни изследвания за древния произход на Българският Род.

Преди седмица те откриха най-стария календар, намиран някога в света. Проучвайки артефакти  и следвайки ги, те все по-твърдо и убедително доказват, че нашите предци са не само в основата на Европейската цивилизация, но и на световната. Нещо, казано от много изтъкнати политици и учени по света, но забравено от управниците и историците в България.

Как открихте този амулет?

Случайно. Подготвяме  нов проект и за тази цел  се наложи да проследим хронологията на поселенията в България. Знаехме за Магурата, но някак си пещерата Козарника оставаше  винаги в страни, но всяко нещо с времето си, както се казва. Търсейки най-старите следи от живот в България, попаднахме  на тази безценна находка.

Защо сте сигурни,  че това е календар?

Като казваме календар, не бива да си представяме  календар в днешния смисъл на думата. Това е пособие за отчитане на сезоните  и хелиакалният и акроничният изгрев на Сириус, равноденствията. С  открития от първия екип Руническите надписи – Тайната история метод, наречен от нас “Окото на Вселената” не ни е трудно да изобразим в този момент какво са наблюдавали първите хора. Резките, вдълбани в амулета, спазват строго определена закономерност, свързана със Свещената геометрия и способността на човешкото око да наблюдава, защото и то, колкото и странно да звучи, е на същия принцип.

Малко хора знаят, че нашите очи имат структурата на Куба на Метатрон, смятан за мултиизмерен модел на Вселената в Свещената геометрия.

Намереният амулет в пещерата “Козарника” е на 26 000 г.пр.н.е –най-старият в Европа, а за календара – спор няма, докато не се намери подобен, че е най-стария в света.

Аналогични рисунки са изобразени и  в Магурата.
Предците ни са следили именно изгревите на Сириус и са знаели за лятното и зимното слънцестоене.
Култът към Сириус се възприема като източник на знание и за тях е бил свещен.
Сириус се проявява като Светлина на Съзнанието,разбира се, само, ако има какво да бъде осветено.
Изгревът на Сириус е отбелязвал и прилива на Нил в Древен Египет.
Догоните също за знаели за него.
От проекциите ясно се вижда движението на Сириус и периодите, които са отбелязвали.

 На какво се базира този метод?

Методът се базира на пресечните точки на равнината с тези на проекционната равнина и не може да бъде изопачаван и преиначаван.

Всяка проекция е уникална сама за себе си, освен, ако артефактите не са свързани по между си.

В този случай при различни изображения, определящи пресечните точки на проекционните равнини, се получават еднакви географски координати и огледални образи на звездните тела.

Знанието, завещано ни от предците, и преродено от нас, е революционен подход в разбирането на артефактите и проследяването на събитията в Зората на Цивилизацията като цяло.

Космогонията на нашите предци надхвърля съвременните научни достижения, защото те никога не са прекъсвали връзката на духовната си вяра, не религия –това са две различни неща, с физическото съществуване.

Без този подход и възобновяването на тази връзка, археологията и историята са изчерпани. Те нямат какво ново да покажат. Примерите за това се виждат най-вече в музеите, където експонатите събират прах зад витрините, а обясненията към тях са абсолютно неадекватни, а по някога дори и смешни. Просто жалка картинка….

Има ли послание в този амулет и какво е то?

Да, има. На този амулет се пази  изображението на първия Триглиф, който по-късно става един от символите на предците ни и основен елемент в архитектурата им. Има  идейно и звуково изражение. Като идея е врата към единия (Бог), трите същности на човека. Като звук е Оти – 1.Баща, 2.Утроба. След Козарника го намираме в Магурата и там, където имаме пръст в изграждането на културата и цивилизоването  на определен етнос.

И забележете това са първите писмени знаци. От тук тръгва развитието на Цивилизацията. Тези знаци се развиват във времето плавно и постепенно, но ние ги запазваме до 10 в. като свещено писмо в кунаите или руните, както сме свикнали да ги наричаме. Те са в основата на всички днес познати ни азбуки.

На Земята Човекът прославя и моли да Види единия Бог и защита.

Господа, виж през вратата Соти (Сириус) бащата.

Какво ново да очакваме от екипа?

В момента подготвяме първото генеологично дърво. Успяхме да намерим корените на предците ни, като за това основна заслуга имат кодираните текстове в Илиада на Омир. Надяваме  се до месец да го представим и да спрат споровете и небивалиците по отношение произхода на нашият народ.

И знайте, в никакъв случай не сте иранци, тюрки, монголци. Омир ни го казва:

И деца на барса (лъва) и дървото (родът в основата на цивилизацията) сме, на Коня, на Вълка сме, Виси (виждащи) – раса от Радапои (Родопите) сме!
Войските сме от Бога дадени, от Мирото!

 

От нашето Слънце е Майката (женското начало) и от нея е помощта!
Идем пазители (арите) от Меда и Земята на Конника -Родът на Белите сме!

Едно интервю на Патриция КИРИЛОВА

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments