за страницата огнена девойка

Здравейте приятели,

Време е да ви кажем и за нашата изненада.
Преди време обявихме,че имаме идея да направим фотоизложба на тема:

“Неразказаната приказка на българската история”

Благодарение на господин Симеон  Симеонов и Сдружение Отечествен съюз тази мечта се превърна в реалност.
Благодарим за подкрепата!

С огромно удоволствие ви съобщаваме,че ей тъй на лични съобщения и разговори вече имаме първите постъпления и нашите дарители и съмишленици са:

1.Вирджиния Владиславова-100евро
2.Даниел Калчев-500 лева
3.Живко Кирилов- 50лева
3.Пирин ТР ЕООД -50 лева
4.Милен Константинов -20 лева
5.Деян Станчев- 100лева

Благодарим,че повярвахте в нас и ни подкрепяте!!!

Всеки,който иска да сбъднем мечтата ни може да дари по сметка :
BAN BG60UBBS80021098341818 , BIC:UBBSBGSF – ОББ АД , СДРУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ

ПАРТИДА:

“НЕРАЗКАЗАНАТА ПРИКАЗКА НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ”

(задължително се вписва)

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments