АТИЛА

Великият Цар А*Тила.

Нарицателни имена на великият български владетел са както следва:

Тилос, Тила, Бриг, Брит,Прит,  Тилос, Тилус,  Тиле(и), Тилис, Етикос Истрос, откъдето по-късно идват имената Телеф и Телец. От историята е известно името на един от българските царе на Пергам –  Ат’ Талус. В стари хроники на латински език името е изписвано At’Tila) е създал войските – на територията на древна Сирия – и той е от виждащите. Той е построил родовете от снега – нарицателно име на белите, на българите – и те са се въздигнали обединени (полетели). Започва подготовката на завръщане на българите в изконната родна земя на Балканският полуостров, за отвоюването на Едем(нарицателно име на миналата,днешната и дай Боже бъдеща наша земя).  Първоначално Цар Тила е подготвил българските племена от ареала на крайбрежието на Мала Азия и Египет за завръщането им на Балканският полуостров. Мъдрият Цар Тила е роднина на обожествения цар-първожрец  Бал (Хор, Хорус) – окото на виждащите, на Познанието. От великите ръце – символ на посветените в най-висока степен жреци или това е Царя-Първожрец – въздигнал и обединил (полетял) българските племена от древна Сирия – там е било царството на Тиди или Тиде (виж скритият текст от поемата „Илиада” на томира Омир – Седма песен- Единоборство между Хектор и Аякс. Погребване на мъртвите). Отплавал е с кораби със своите войни от гр.Тир, както са плавали техните предци – финикийците. Великият Цар А*Тила предварително е обиколил всички български племена на Балканският полуостров, Източна и Централна Европа вкл. Западната римска империя, където се е срещнал с всички царе на българите за да ги посвети в плана за възстановяване първородната земя на българите на Балканите. За местата, които е посетил Цар Тила преди да обедини българските племена и да ги поведе в битка срещу двете части на бившата Римска империя – Западната Римска империя и Източната Римска империя. Нашата теза се потвърждава, освен в текста на пръстена на българската царица Бела и от наименования на градове, реки, острови и пр. Великият Цар А*Тила е припознат за Цар на всички български племена през V век сл.Хр., заради неговите изключителни познания и качества на войн. За легендарният Цар А*Тила от хилядолетните духовни опоненти на българите – Цариградската патриаршия и Ватикана – са изписани тонове хартия с лъжи и клевети, които до днес са основни постулати в исторически трудове, енциклопедии и учебници. Наречен е „Бич Божий”, „Гняв Господен” от св. Йероним и други апологети на двете доминации най-вече заради ересите, които са обхванали двете части на империята. Българските народи са наричани от техните врагове умишлено хуни, а не с тяхното истинско име.

Няма Велико преселение на народите – има Велико завръщане на българските племена в Европа,  след като са изпълнили своята духовна мисия да предадат Древното Познание на други народи. 

Истината за Цар А*Тила е, че е високообразован владетел и няма владетел от неговото време, който е можел да се мери с него, по образованост и знания, за което пръстенът на Бела дава много доказателства. Цар А*Тила е писал своите декрети на кирилица, с които е управлявал огромната Българска империя и по същество е определил за първи път границите на днешните държави в Европа. Силата на Цар А*Тила е не само във военното превъзходството, но в знанията притежавани от него над „трите демона” – по израза в пръстенът на Бела. Цар А*Тила е пристигнал до брода с кораба при Тиди. При бащиният дом на Тилас при Брода и с Господа. Принцесата Бела ясно ни казва, че великия Цар А* Тила, когато е пристигнал в Мизия (географско название) е бил християнин. Пристигнал е с Господа. Българите могат да се гордеят, че са имали за свой Цар високо образован и велик войн А*Тила, пред който са преклонили глава всички владетели и водачи на двете основни християнски доминации в Европа и Азия.

В България се пазят много артефакти, чието тълкование е плод на школата на Константин Иречек, по-късно на Златарски, която школа е плод  само и единствено на болни фантазии, но за  българските “учени” до днес тя e  Светая светих!

В книгата “Първобългарски надписи” на Веселин Бешевлиев откриваме първият артефакт, който потвърждава казаното от нас до момента за А*Тила, като коментара от Бешевлиев не отговаря на истината!

Конче А'Тила

АТИЛА КОНЧЕ С ТЕКСТ

Идваха Майсторите с мир, от Йола (залива Йол, Ирландия) царството при клоните на петите при Дунава. Тръгнаха и в Пеано, за ден преплуваха от Иру , от Аоли( Еолските острови, Италия) . И от техният Рим при нас дойдоха! Тилус от белите е , от Тис . Идеше да му дадат от Извора. А*Тила е от Илис(Слънцето) Учител от Домът(храма). От Домът(храма) тръгна и силата е от молитвата и Аза, тръгна и върви, пося  лъвът в Сулит!

Всички артефакти са носители на многопластова информация, която е кодирана за възприятието на очите ни в съответствие с томирската традиция , но с помощта на Свещената геометрия можем да я изведем и разчетем.

Ето и невидимото  за очите:

ЗВЕЗДНА ПРОЕКЦИЯ МЕТОД АТИЛА

Параметри на звездната проекция

СЪЗВЕЗДИЯ АТИЛА 0101

Скритото послание: Половината родове, де войските  от Балгарите са, от Майсторите, де кусна Далут на Лун от дните, де бяха в неговата Себа. А*Тила саря каза им в Дидис , де живееха от Зенеба от милостта на Тир, в Селе(Петра), в Кими(Египет), мина в царството Алепи . Вречените тръгнаха си от болестта. В Теана и в Бена златото от Сид дойде. Жарта от Знанието и Клетвата пред Бога, де само Бога можеше да развали (Бесата) предаваха един на друг! Родът през прохода мина при нас с Царя на Царете (Тсуасу) , клон от лъва и кедъра е .С Небесният Род затвори се земята! Бащите паднаха и зарови се Ралицата във Фарад . На Бал от името са хуните на Тилу, а куните са от дедите в Себа, Сана, от Управляващият Род на Джеда(Стълба на Озирис). Част от Учителите е, от Звездата на Ариите и Учителите в Себа е името му. Взе името на Илис и каза го на родът! С ушите си и колесницата свърза знанието на Извора , бесите Цар на Царете го врекоха и от синовете, акидите чакаше го Илуд във вечната Себа. Посади се Дун(Дан) и от вуйчото на Пития пи Нух , от Твореца. Лав дари във Феларса от коня питото. В Кулите пишеха това , де в Рила бяха чели, от златото през времето от Илес , Царя Учител, от нитовете на Звездата в коня . Но каза Дид от Бал за деня истината, за Далуд и Звездата му, от пръстенът бе в умът му, за кутите Родът на Бал, че имаха балкарите Светлината и техен е делът на Патирите от Небесата.

географска проекция атила метод

Параметри на географската проекция, методика използвана и от Пири Рейс

АТИЛА ПЪТ 11

Пътят на А*Тила

Този камък, намерен във втората църква на Преслав е достатъчен за да се замислим за всичко писано, преповтаряно и изопачено в българската история! Екипът запазва правото си да коментира на по-късен етап изследването си.

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

(Всички права запазени!)

 

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments