Откриването на Варненския халколитен некропол през 1972 г. е една от най-големите археологически сензации на ХХ в., която предизвиква революция в дотогавашните представи за появата и развитието на най-ранните цивилизации. Проучените в продължение на 15 години от археолога Иван Иванов 294 гроба, представляват само част от предполагаемата територия на разположения в района на Варненското езеро некропол, който се причислява към т. нар. Култура Варна (4400 – 4100 г. пр. Хр.).
Количеството злато намерено във Варненския некропол не само надвишава като брой и тегло, взети заедно, всичкото праисторическо злато от същата епоха, намерено по света, но то е и най-старото технологично обработено злато в Европа и в света.
57 от гробовете са символични. В три от тях обаче е съсредоточена по-голямата част от златните предмети, както и най-представителните находки, жезли или скиптри- символ на висша светска или духовна власт, а в други три са открити глинени маски с апликирани на челото, очите, устата, ушите златни предмети. Тези шест символични гроба са ядро на халколитния некропол и вероятно бележат началото на неговото съществуване.
В останалите гробове мъжете са положени по гръб, жените – в свито положение, няколко са свързани с препогребване на мъртвите. Най- богатият гроб № 43 с над 1,5 кг златни предмети, украшения, медни и каменни сечива, е на 45–50-годишен мъж, вероятно вожд или жрец.
Варненският некропол впечатлява с богатството и разнообразието на гробните дарове. 3102 златни предмети с общо тегло над 6 килограма представят 38 различни вида предмети, медните изделия са над 160, сред кремъчните (над 230); впечатляват пластините-ножове с дължина до 44 см. Трудни за използване, те били по-скоро израз на големите възможности на кремъчната халколитна индустрия в Западночерноморския ареал. Около 1 100 гривни, мъниста и апликации са изработени от черупки от Денталиум и Спондилус, стотици са тези от полускъпоценни минерали.
Сред керамичните находки, които наброяват над 650 глинени съда особено място заемат два съда, върху чиято повърхност украсата е нарисувана със златна боя.
Варненският халколитен некропол разкрива високата степен на обществено развитие на халколитното общество в Европейския Югоизток, находките в него са едни от най- блестящите доказателства за високо развити производствени умения и познание.
н.с. д-р Владимир Славчев
Регионален исторически музей – Варна
(http://credobonum.bg/bg/news/941/Varnenskiyat-halkoliten-nekropol)
Това,което остава скрито за традиционната наука е  в начина на подребата на гроб номер 43.,защото още един път повтаряме,че без познаване на духовните учения и техните скрити послания и символика археологията и историята на този етап са изчерпани.Периода на некропола е  свързан със завръщането на нашите предци след Черноморският потоп(6300г.пр.Хр.) и с още един артефакт -Глинената плочица от с.Долнослав,обл.Пловдив.
Следвайки артефактите   не беше трудно да наредим поредната глава от нашата история.
Откритието на Христо Смолянов,че златото от Варненският некропол е свързан със свещената геометрия ни помогна да разгадаем нейното предназначение в различните аспекти на науката -астрология,география,картография.

В плочката от с.Долнослав открихме първата ни  звездна и световна карта,проследяваща миграцията при Черноморският потоп.
(https://www.youtube.com/watch?v=abuDCAYuKko&t=534s)
Един от култовите предмети,намерени в некропола е керамично ритуално блюдо,инкрустирано със злато.Но то не е само геометрия.В него намираме една от първите свастики изобразявани по такъв съвършен начин и звездна карта.
Такива обредно- ритуални съдове се пазят и във Врачанският Исторически Музей,но с по-примитивна изработка.
Изработката разказва за  развитието на културата ни.

Ритуално-обредно блюдо -РИМ гр.Варна

 

Ритуално-обредни блюда -РИМ гр.Враца

Свастика

Звездна карта закодирана в блюдото. Проекция.

Подребата на гроб 43 е още един развързан възел от  нишката на артефактите.
Поставеният в горният ляв ъгъл съд носи  идентично  послание с плочицата от с.Долнослав.
 Ориентири, за да ни подскажат скритата информация.

Глинена плочица от с.Долнослав. Метод на проектиране .

Гърлото на поставеният в горния ляв ъгъл съд-идентичен с плочицата от с.Долнослав.

Обяснение на основните детайли.

Съдовете в гроба са изцяло съобразени с духовността  на нашите предци и техният мироглед. Дават ясна мисъл за представата им както за физическият ,така и за невидимият свят на душата.
Положението на тялото,позицията на ръцете са само малка част от маркерите за разгадаване на тайната,пазена хилядолетия  в гроб 43.
Анкха,като дума означава живот,но той също е и символ на царската власт.
Тук е израз на йерархичното положение в обществото,но и на позицията  в задгробният живот.За никой не е тайна,че нашите предци са вярвали в безсмъртието на душата.
Слънчевият сплит е важен енергиен център в човешкото и менталното тяло.
Това е центърът на нашата сила, воля, успех, мъдрост, емоционална чувствителност, лична власт и его. Той съдържа енергията на потискането и утвърждаването, затова се нарича център на силата.
Златният фалос е сияйното семе дало началото на една велика култура,но тук  се приема и като олицетворение на спящата енергия на съзнанието,божественета енергия Кундалини(змия от санскрит)
.Кундалини енергията се намира в чакрата в долния край на гръбнака.
Смята се, че при събуждането енергията „пропълзява” по целия гръбнак и излиза през чакрата, която се намира на фонтанелата(коронна чакра).Там е поставен ореола.
Думата чакра идва от санскрит и буквално значи колело,откъдето и нашата дума чекрък(уред за предене на вълна).
Ореолът около черепа може да се тълкува като свързване на душата с общото начало,божественото начало и вечността на душата  след смъртта на човек.
Това е израз на вярата в задгробният живот,но показва и способностите на човека свързани с духа му приживе-Владетелят на седемте ефира(всеки енергиен център има определено предназначение),познато прозвище на българите в миналото.Именно това е вярата на Маговете.
Но това са само елементите към същината на информацията.
Лявата ръка е посочила устата -това е скритото слово,или както го нарича Учителят Петър Дънов ватан-нишката,първоезикът обединяващ видимото и невидимото чрез жестове,знаци и писмо.

Положението на тялото и разположението на гробният инвентар образуват руни:

Скритото за очите

Посланието

Според нас в този гроб е погребан Тис -основополжникът на българският род,споменаван в не малко преводи направени от нас и дори в Розетата от Плиска.

“Вашите майстори са бащите от Сотис(Сириус).Мъдреците от вечността ви обучиха.Бащите от Сотис ви обучиха на мъдростта да строите и вашият майстор е Тис,сияйният майстор от вечността .От мъдростта научени сте да строите. От Сотис са вашите бащи.И от учителите се научи вашият майстор Тис –бащата от сияйната вечност.”-Розетата от Плиска

Основател на град Тинис(Тис,Чени в Древен Египет,дядо на Исус и т.н.

Това доказаха и проекциите от самият гроб.Там са скрити както пътят на душата ( звездна карта) ,така и физическият път на този род по време на Черноморският потоп, когато те мигрират в тогавашният ареал на Африка.Преминавайки по-късно на остров Крит,давайки началото на така наречената Минойска цивилизация.

Взехме предвид и това,че днешното разположение на континентите  няма нищо общо с тогавашното.

Стигнахме до извода следвайки артефакти,които са извън нашият араел,че останките намерени в некропола са пренесени на родна земя.

Това се затвърждава и от многобройните символично гробове с богат гробен инвентар.

Територията на България не се е изменяла във времето драстично.Това парче свещена земя е тук от незапомнени времена.

Срещаме я във всички артефакти свързани с нашата история,но  нека нашите специалисти -историци и археолози  отговорят на въпроса: Защо?

Това ни позволи да проследим  и създадените селища след завръщането на нашите предци-

от онзи народ,който на по-късен етап е известен като мизи.

Правилното название е миСзити-родените да строят.

Географска проекция

остров Крит,днешна Гърция

Днешна Африка

Селища създадени след Черноморският потоп

Звездната карта  е свързана отново с духовността на нашите предци,с ритуалният съд и с всичко поставено в гроба. 

.Факт е,че на мястото на коронната чакра се намира съзвездие Голямо Куче,с неговата звезда Сириус.
Сириус заема особено важна роля в  културите по света.Известен е и като Домът на Великите учители.Това е пътят на неговата душа,невидимият път скрит в необятната Вселена.
 Гробът на Тис  е космогонията- представата  за произхода и развитието на живота обновявана и развивана с хилядолетия и обединена в едно единно знание с много аспекти,намиращо се във видимият и невидимият свят навсякъде около нас.

Звездна проекция на самият гроб

Вгледайте се в една песъчинка-дори и песъчинката е изградена от стотици частици и носи знание,невидимо за очите-това е нишката-просто я следвайте!!!
Хубав ден!
Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments