ПРЪСТЕНИТЕ НА ЦАР КУБРАТ ПРОГОВОРИХА! КАКВА Е ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ?

Неизвестни и неочаквани факти от българската история излизат наяве след разчитането на три от пръстените, намерени в  могилата на великият български държавник Кубрат. Освен титлата ЦАР, истинското име на Аспарух, което  изобщо вече не звучи персийско и ранното Христианизиране на българите от Стара Велика България какво още можем да научим от разчитането на Кубратовите пръстени?

Интердисциплинарниятизследователски екип „Руните говорят“ в състав: Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Стефан Ганев,Николай Иванов, Даниел Калчев – прави сензационни открития относно живота и делото на нашия велик владетел Кубрат!

В екипа ни, нетрадиционен според представите на академичната общност, са включени хора от различни сфери на науката, всеки силен в своята област.

Събрани заедно, ние ставаме единно съзнание!

Най-любопитното за  нас е,  че почти не се познаваме визуално. Работното ни място е социалната мрежа Фейсбук, чрез която  се обединихме в името на Род и Родина. Работим всеки ден, безвъзмездно и неуморно, като даряваме от  знание за истинската ни история, защото то е за българите,  а не за лична облага и полза.

Какво ни разказва съкровището на Кубрат, открито точно преди 105 години в Украина, с.Малая Перешчепина, Полтавска Област?

Първо трябва да обясним, че това не е гробът на Цар Кубрат, както се спекулира. Научният термин  е кенотаф –мним гроб без тленни останки, построен на особено важно място.  Академичната общност,  ако въобще има такава вече в България, трябва да е наясно, че всички български царе са погребани на родна земя!

В конкретния случай имаме царско съкровище – датирано още преди приемането на християнството и предмети от самото покръстване на Цар Кубрат – приел името на едни от апостолите на ИСУС – Тома.

Сред съкровището са три пръстена, единият от които е с много дълъг текст – този на българския  владетел.

Върху пръстена на Цар Кубрат или Тома са изписани най-важните събития от историята на българите и има пълно описание на българската държава към датата на неговото царуване, на царската фамилия и покръстването или приемане на християнството от трите български племена, под скиптъра на Цар Кубрат. Друго, което е важно, че има изписан завета на великия български Цар Кубрат – неговите наследници да пазят учението на християнството чисто и да владеят, и пазят исконната българска земя на Балканския полуостров – Едем.

–          Каква е ролята на Йоахим Вернер?

– Тезата на Йоахим Вернер – „налице е не обикновено съкровище, а останки от погребение на виден представител на аристократичната върхушка на номадски народ, обитавал южноруските степи през VII в.” е безкрайно некомпетентна и по същество обидна за всеки що-годе запознат  българин с нашата история. Първо, Цар Кубрат е владетел не само на трите български племена, а на първообраза на федерална държава, в която влизат  множество царства на тирейски (български) племена от Кавказ и Урал до р. Висла и гр. Будапеща.  Второ, т.нар. „номадски народ” е построил множество градове на територията на империята, управляваната от Цар Кубрат. Трето, фантасмагориите на Йоахим Вернер за «задгробния живот на погребания вожд» и художествения стил на обредните предмети нямат нищо общо с обредността и култа на Царя-Първожрец преди приемане на християнството и тези след неговото покръстване и превръщането му в пазител на чистото учение на ИСУС. Четвърто, Йоахим Вернер е верен последовател на друг немски учен-фантаст Йеронимус Волф от XVI век, създател на кабинетното понятие Византия и „Корпус на историята на Византия” в поредица от 34 тома – надминал барон Мюнхаузен в неговото творение по измислици и фантазии за историята на Източната римска империя. Тази история на Източната римска империя, която е създадена от Цариградската Патриаршия в срамен сговор с Ватикана за да бъдат разединени и владени държавите на изток и на запад на тирейските народи (на практика почти цяла Европа, част от Азия и северна Африка), да бъдат противопоставяни една на друга,  да се заличи историята на българите – наследници на първият царски тирейски род,  на Орв(ф)е (й),  Богородица и ИСУС. Трябвало е да бъде заличено кой народ е създал Великата тирейска цивилизация, която е фундамента на човешката цивилизация.

За гореописаните «заслуги» немския «историк»  Йоахим Вернер е избран за чуждестранен член на БАН през 1984 година от нашите «учени».

Българските учени могат и следва да са обективни изследователи на истинската българска история, без комплекси за малоценност, да не очакват чужди „учени” да ни разказват нашата история, тъй като в повечето случаи до сега тези разкази са ненаучни и антибългарски.

–      –    Какво е писмото върху тези пръстени?

– Писмото е комбинирано от нашите древнобългарски руни, които са основата на всички писмени системи в света и азбуката на Тот, което се казва и в самия пръстен:

„На Аза (душата, епифизата) за Светлината (Азо ра)  и съдбата писха през вековете на божият слуга Тот с Богатството (азбуката).

Ясно се казва и кой ще прочете пръстена. Става ясно, че това може да бъде само българин. „Битието (животът) на царя добре скрито  в Кръста е. И с магия ще се прочете от клоните (българи) на  царството.  Дървото (родът, от който произлизаме) с ръцете си ще посеят  и построят.

От Жреца Цар (есеиа-жрец, мъдрец, есеите-кастата на Исус) с  ръцет, с вати (ватан-първоезика на руните, нишката). Умът от Извора ще им дари! И ще се радва, и ще спрат мъките в ковчега когато от Светлината ще се посее!”

–       –   Защо твърдите, че Кубрат не е кан/хан, а цар?

– Ние не твърдим, а го доказвам! В пръстена ясно и то не един път е написано:

“Кубрат Е и Т’Сара, и Хляба!”. Друг е въпросът, че до ден днешен никой не е потърсил и не е обяснил какво означава самата титла цар. Оригиналното звучене е Сар, но както знаем докато един език стигне до ниво аналитичен, какъвто е родният ни език  или обяснено – език, в който морфемите (най-малките смислови единици в езика) могат да съществуват самостоятелно и се смятат за отделни думи се използват така наречените определителни членове. Самото название показва, че те членуват. В пръстена на Цар Кубрат се използва Т’ и става Т’сар-царят. След известен период  те  се сливат и се преобразуват  в буквата ц, въпреки, че е запазено съчетанието тс в много думи-детски, Комитска, датски и т.н.

Самата дума идва от амазихт, езикът на берберите-племена, населяващи днешна Африка, които също са обучавани от нашите предци, доказано от генетика, антропология, език и традиции. Публикуван е доста обширен материал от нашия екип на тази тема. Това става някъде около 2500 г. пр. Хр.

Амазихт е един от най-древните  езици в света, както и неговата писмена система, която произлиза от нашите кунаи (руни) и носи името тифинаг (тифтинг).

Грешно е да се смята, че бербер идва от турски език – в българския няма турцизми. Турският език е сбор от много езици.  Не означава и варварин – berber  идва от глагола в бохарският египески диалект borber – бутам, боря и beri: beri- нов, млад; или berber – сварен. В нашия  език има две значения сварен-сготвен и сварен-диалектна форма на заварен. Казано на съвременен български – младите заварени (местни) воини.  Да, те наистина са били воини. Самите те се определят като Свободните хора. Думата САР буквално означава без примеси, в случая – чистокръвен. Тук трябва ясно да се каже, че престолонаследникът винаги е първородният син, а ако няма син, титлата може да се приеме от брата на владетеля – това е обичайното право на първия управляващ род.

Това обяснява и традицията на царските и аристократични династии до днес-да не се изкривява кръвната линия на потеклото. Що се отнася до думите КАН И ХАН, когато не се познава семантиката (значението на думите) в  езика се греши, но нямаме достойни „учени” да си го признаят и да се подреди един път завинаги историята такава, каквато ни я разказват артефактите. Обяснимо е и защо:

Ние не получаваме хонорари за нашата дейност, не получаваме и титли, а те точно обратното – и ако признаят, губят всичко! Но това е въпрос на личен избор и съвест!

  1. кан-част-Кан Ас ю Биги – Част от звездата на бигите, нарицателно име на българите. Имаме доста запазени думи с таза база – кана, кантар, канта, канче и т.н.

2.хан- закон, законен. 2.- полк,  военен термин.

Дълбоко ненаучни и несъстоятелни са различните теории за българския произход – туранска, иранска и прочие. Тези теории се сриват, като пясъчни кули с днешна дата, за да изгрее величието на историята на Българският народ и България! В никакъв случай не трябва да се мислим за Богoизбрани, за всеки има място под Слънцето, както се казва всички сме божии чада!Ние имаме по-велика мисия!

Богoизбрани сме!

ДА ПАЗИМ ПОЗНАНИЕТО И УЧЕНИЕТО, ДА СМЕ УЧИТЕЛИ НА ДРУГИТЕ НАРОДИ – ФАКТ!!!

Органът,с който говорим, ясно го показва:

Уста – означава Учител и отново идва от амазихт берберският език. Уста Кольо Фичето е най-яркият пример.

Думата език е с български и албански бази -ез-извор, ик-диалектно на излез – от извора излязъл.

Българската история е част от историята на Великата тирейска цивилизация, а тя е фундамента на историята на човешката цивилизация! Изненадите от нашия екип тепърва предстоят- разказ от пръстена на Бела от Абдера – съпругата на Астир, познат ни под неправилното име Аспарух. Всички наши последователи и врагове трябва да знаят: Ще се борим докрай за пренаписването на историята ни и ако все още има „учени”,които да са българи по дух, нека си помислят върху думите ни!

–          В пръстена има и пророчества,какво гласят те?

–          Да,така е ще го цитираме: „Огнена девойка ще се роди! Слушайте я за написаното и да пише от потеклото! Нейното е да види Тис заровеният с анкха (живота)! И родовете да изкове с ръцете си тази!Сама ще съшие руните и Управляващия Род ще скове! С Божията сила влиза и ражда я в Царството, от тишината ражда я Тис. И от заровените камъни на Мисзо(исус) ще види, ще прочете и ще се завърнете!”.

Едно интервю на Патриция Кирилова

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments