Екипът2- Руните говорят благодари на Организация на обединените българи!
Тази награда е за всички наши съмишленици и целият български род, защото този екип съществува благодарение на любовта, с която ни обсипвате!
БОГ ДА ПАЗИ МАЙКА БЪЛГАРИЯ!

награди 1

награди 2

награди 3

награди 4

награди 5

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments