организатори

«Нашата инициатива и усилия нямат нито политически, нито какъвто и да е националистически характер и подбуди.
Те
са насочени единствено към духовната и културната памет на нашите два братски народа – българския и украинския,които от древността и досега изповядват общи цивилизационни ценности.
С почитта си към великия български владетел Т,Сар Кубрат, чиято могила се намира на днешна украинска земя и към делата на неговите петима синове Баян, Котраг, Аспарух, Кубер и Алцек, подчертаваме богатата културна символка на дълбоките исторчески връзки на съвременните българи и украинци с много народи на съвременна Европа.
Нашата инициатива среща пълно разбиране,одобрение и подкрепа от областното,районното и селското ръководства
на Полтава,Нови Сажари и с.Мала Перешчепина.
 Засега  не получаваме очакваната подкрепа от българските държавни органи»

Бог да пази България и Българският Род!!!

От Международния Организационен Комитет

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments