БЛАГОВЕЩЕНИЕ 1

Клетвата на родовете!!!
“Илиада”,Омир,Втора песен”Чумата и съня”
криптограма

От ароматните треви и първите сме,и последните.С мирото наше пътя и земята озаряваме. От Илос(Слънцето),от виното,от думите и магията на Слънцето сме. И с глас в светлината вричаме се ние! И пазители на светлината ще бъдем и в танеца хванати вричаме се на земята! И ще повеляваме по земята и ще я засеем!За светлината ще пеем и светците де повелени са!И от истината ще четем и ще помагаме! И от нашите плочици и камъни, на Ида от камъните ще пием! И Писаното ще се завърне от майсторите на камъните и ще пеем за ситите! Вричаме се в гроздовете и мирото и да излезе нашето знание от тиресите!От рудата на ситите,и истината!Словото ще построим и ще дадем пазителите!От красотата и истината е дареното знание. От майсторите наши,творците на бялото ни слово. От расата на ситите е извора на писаното богатство и те учителите,и словото са!Полетата напълнени са от небесата и записани са управляващите родове!От Тир и небесата,от мирото потекохме! И в името му у дома се завръщаме в родовете и тръгват синовете. Небесните повеляват там!Словото да влезе и семето да тръгна.И ние Бал(окото) на земята ще дадем! От утробата да се възроди в живота!И началните камъни държим и идем от земята на извора.И златото ще дарим от Ида(Родопите)!На извора принадлежим и го даряваме!.И достатъчни сме! И от звездата на Бога ще пием и бащината Рея ще ни обикне!И от мърсотията ще се очистим!. И ще пазим кораба ковчега!И душата ще опеем със словото и ще влезем през Слънцето и портите!При Тир и извора ще се изкачим! На върха при Великите учители! В името на царството и знанието от Конника,де всички искат!В името на Господа!
Словото на царете по плоските камъни ,не ще падне! И ще пазим светлината,да не се разпръсне!Земята на словото и извора са ни най-мили!
От милостта тяхна всичко е дадено на нас!И ОБИТЕЛТА и ИЗВОРА!И с виното се вричаме!!И по земята е ПОВЕЛЕНОТО!
СЛОВОТО ДА ТРЪГНЕ ОТ ГРОЗДОВЕТЕ(наследниците) НИ!!!”В Обитела казано е от нашето Слънце и вричаме се клонове с магията на танеца(хорото)!
В майчиният дом да четем и пием от частите,вървящи от обителта, от нашето писано богатство на Слънцето.Кучето ще извезаме,част от извора е и ритмите ще разнасяме. Словото от милостта и вечната красота!
От тоя Елион ще тръгна истината,от нашите завърнали се синове. И построеното ще прочетем и ще преродим . Да се Възроди и посади билето на Твореца. Да Излезе името и да тръгне пак от Иле(селище в ареала на Пловдив) и родът да продължи напред .И деца на барса и дървото(родът) сме,на коня,на вълка сме,виси-раса от Радапои(Родопите) сме!
Войските сме от Бога дадени,от мирото!От нашето Слънце е майката и от нея е помощта!
Идем пазители(арите) от меда и земята на Конника -родът на белите сме!
В гроба ще ни сложат и ще спим от вечността.И ще Тръгне рудата и в дома с кораба(кивота) ще се завърнем!
Вричаме се да пазим Паласа(Плиска) и даденото ни добро от Слънцето.!
Събираме се сияйни и сдружаваме се по закона от Бога отец и да тръгнат синове!
И да тръгваме от дома и да не се огъваме!
.Да не сменяме словото наше,единствено то е! В Ида(Родопите) са думите посяти .
В домът при мъжете са камъните!
Излезте сияйни принадлежащи и вречени в нашето слово! Повелете от вечността гроздовете! Нашата небесна руда върви от изворът и жив е домът на майсторите!
И ще тръгна светлината на нашата руда и в името на клетвата с качулки ще са пазителите на дома.
Сияйната светлина от нашата реч иде!От светлината цивилизовани сме ,от клетвата и рудата ,от светлината на Иле излезли сме!
И синовете наши ще помагат,от Твореца светлината да тръгне! Посятото от ситите и Бога е в камъните на нашата земя Едем, за да го запазим от болестта, от болестта да са далеч посятите камъни!
Светлината иде от сидите и светеца,от обитела!И виното там е!
И извезан от звездите е домът,а земята от Слънцето и небеста!
Но… пазете домът на светлината с конника,и пълнете го със светлина!
И в крепостта пазителите ще бъдем от клоновете небесни!
Излизаме от светеца и дома!
И в града ще сме от тях!И ще пазим светлината,да не се разпръсне!
С божествената сила ще тръгнем и ще защитаваме гроздовете от мръсотията и ще влизаме при вречените в Твореца,в Слънцето,в кучето и вечният Тир от бащите!!!
В селището обет ще дадем,да сеем!
От мърсотията и нечистите да се пазим и с ръцете си да не мърсим слънцето, да не чупим,и да не сменяме!
Великата Матреа ни е дадена!От домът на майсторите, от клетвата в мирото ,от горната светлина е!
Там е бащината светлина и вярата ни!
И от там вярата ни полетя,от писаното богатство!
И в паметта ни е вярата!

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments