Гърция е създадена в следствие над хилядолетни лъжи на патриаршията в Константинопол и реализирана, като проект на Цариградската патриаршия през 1830 година след въстание срещу Османската империя. Да не забравяме и дребната подробност, че гърците са измислени като народ от верния имперски писател-фантаст Йеронимус Волф през  XVI век, надминаващ дори и Барон фон Мюнхаузен […]

Read More →

До днес се търси Светият Граал, една легенда причина за много пролята невинна кръв. Според този мит Светият Граал е потир (вид обредна чаша), в която е събрана кръвта на Исус след неговото разпятие. Черноризците от Патриаршията в Константинопол ( включително и нейните правоприемници) и Ватикана до днес търсят Свтият Граал, но не са наясно […]

Read More →

Пирамидалните комплекси са най- значимите и загадъчни исторически паметници в древен Египет. В Египет те са няколко: Абу Рубаиш, Зауиат ал Ариан, Абу Сир, Саккара, Дахшур Стъпаловидната пирамида на египетският фараон Джосер( 2670г.пр.Хр.) цар от третата династия на Египет е комплексът в Сахара. Смята се, че той е син на Хасекемуи(2680г.пр.Хр.) , майка му е […]

Read More →

…Чрез теорията на торсионните полета ще разберем как се създава първоосновата, архетипът и кък той се проявава в материалната Вселена под формата на геометрични фигури. Според тази теория, която напълно съвпада с познанието на древните шамани, първичното торсионно поле може да бъде наречено торсионна матрица. В торсионната матрица има информация за състоянието на обектите, съобразно […]

Read More →

Зор от Изворът на Учителите в Тиартиа началото от бащите положи и на Бога Словото изсече.И на децата си Слънцето и Огънят от Ида(Родопите) даде.И с погледа му пази се в домът на милостта от Писаното Богатство за Паметта,за милостта от Аксии и Рес. На добрите пари в селището красотата посадиха хектите(хетите) от първото посяха,от […]

Read More →