Българите имаме нужда от едно ново Възраждане. Имаме нужда да се върнем към старите Български ценности – когато по-силните са помагали на по-слабите и нуждаещите се, когато любовта към ближния и отечеството е възпитавано в семейството. Имаме нужда от нови писатели и разкази, които да ни върнат назад към достойните Български личности. Да ни припомнят […]

Read More →

Цар Борис и трудният избор на Покръстването Каназ у биги Борис яздеше умислен на чело на свитата си. Княз от Бога означаваше титлата му на старобългарски. Но колко струваше тя днес след военните неуспехи, които го преследваха на бойното поле. Първо хървати и моравци отхвърлиха властта му, подтикнати от византийците. Малобройните български отряди се върнаха […]

Read More →