Руничевски Надписи - Тайната история

Ние сме екипът на Руническите надписи -Тайната история – това е нашата фейсбук страница, а това е нашия блог.
Това е нашият екип и при нужда може да се свържете с нас чрез нашите фейсбук страници:
Ренета Джунова(Рени)-преводач – фейсбук профил

Мила Салахи(Хава)-преводач – фейсбук профил

Стефан Ганев(Зи)-математик – фейсбук профил

Николай Иванов – преводач на статиите ни на английски – фейсбук профил

Мария Транкова – филолог, редактор – фейсбук профил

Патриция Кирилова – връзки с обществеността – фейсбук профил

Нашата основна цел е да възстановим изгубеното знание на нашите предци и да докажем,че българите стоят в основата на световната цивилизация.

До момента сме създатели на два метода:
1.Метод за разчитане на древното българско руническо писмо.
Той се базира на българското руническо писмо запазено до 10 век ,15 строги правила за четене,зависещи според формата носител. Като спомагателни инструменти използваме бохарският египетски диалект и албанският диалект говорен в подножието на Шар планина, Македония.
Улавя се основата на думата и се проследява нейното развитие до съвременният ни език.

2.Методът за проектиране на звездите, картографиране и определяне на територии, базиращ се на свещената геометрия, която нашите предци са познавали отлично.

Екипът работи изцяло безвъзмездно и на доброволни начала в името на България и българският народ у нас и по света.
И нека заедно съберем светлината!!!