Цели на Българската Асоциация в Северна Ирландия:

Да развие способностите и уменията на членовете на българската общност в Северна Ирландия по такъв начин, че те да могат по–добре да идентифицират и посрещнат нуждите си, да знаят правата си и да участват активно в Северно Ирландскoто общeство. Да запознае местното население в Северна Ирландия с българската култура и фолклор.Да осигури образователни програми за българската общност с които да подпомага техните езикови нужди . Да подпомага сътрудничество между доброволни организации, които насърчават равноправие и многообразие в обществото. Да повиши осведомеността относно всички аспекти на дискриминация в обществото на основата на раса или етническо малцинство чрез публикации, обществена подкрепа и други средства на комуникация. Да насърчава културното съзнание и да подкрепя общественото преобщаване на българите живеещи тук.
Българска Асоциация в Северна Ирландия- BANI е официално регистрирана като Благотворителна Организация в регистрите на Charity Commission for Northern Ireland под номер NIC100590

За контакт пишете на bulgarianassociation@abv.bg. Разгледайте и сайта им.

Желаем да се обединим с други съмишленици по целия свят, за да помогнем на България. Нашия Фолклор и Истинска История са ключът към нашето развитие като Българи и наше задължение е да го предадем непроменено на нашите деца.

Нашия Фолклорен Ансамбъл “Чемшир” ни помага да разпространяваме нашите Фолклорни Традиции тук в Северна Ирландия, както и да показваме красотата, древността и щастието, което ни дава Българския Фолклор.


Вдъхновена от чистата любов към българските народни танци, Клуб за български народни танци “Чемшир” е създаден от Пламена Чемширова и членовете на българската общност през септември 2013 г. Клубът обединява хора от различни възрасти и с различно ниво на умения от цяла Северна Ирландия , които обичат да танцуват нашенските танци и хора. Идеята е да се покаже красотата на българската музика, танци, фолклор и култура! Целта е да се популяризира и интегрира нашата малка общност тук на острова, като по този начин местното общество разбере за нас и качествата,които притежаваме,а именно богат фолклор,традиции и ценности!
Опитваме се да интегрираме и местни жители, за да могат и те да усетят магията на фолклора ни! Смятаме, че посредством Българския Фолклор ние българите живеещи извън Родината,можем да покажем истинското лице на българина и да променим мнението на света спрямо България в добра насока!
По примера,който дадохме от почти три години и от единствената група на острова, сега вече има ощо три такива фолклорни групички в които хората могат да се почувстват по-близо до Родината, да забравят ежедневието си и да създадат приятелства! Посредством срещите за репетиции те се сплотяват, комуникират и осъществяват ценен социален контакт!
Най-ценното от всичко е ,че ние сме едни Пазители на Българския фолклор! Танцувайки,пееки,предавайки и съхранявайки традициите,ние даваме пример и на децата си!

Харесайте фейсбук страница им

Благодарим на Българската Асоицация в Севрна Илрандия и Фолклорен Клуб Чемшир, за тяхното Родолюбие и желание да запазят изконните Български ценности, а и най-важното да ги предадат на новото поколение.