ПЕЧАТ НА МИХАИЛ 3

2018-01-07 at 09-24-43

Започваме тази публикация с един единствен въпрос към Цариградската патриаршия(включително и нейните правоприемници) , Ватикана, редакторите на Библията и “академичната ” общност в България:

1.НА СНИМКАТА Е ЛИЧЕН ПЕЧАТ НА МИХАИЛ III, “ИМПЕРАТОР” НА ИЗТОЧНА РИМСКА ИМПЕРИЯ, ЗА КОЙТО СА ИЗПИСАНИ ТОНОВЕ ХАРТИЯ КАК Е “ВОЮВАЛ” С БОРИС I “ПОКРЪСТИТЕЛ” ДАДЕН НА АНАСТАСЙИ ПРОНОТАТОР( ДОКЛАДЧИК) НА ТИРЕИТЕ ИЛИ ЗА ДА ВИ Е ПО-ЯСНО АНАСТАСИИ БИБЛИОТЕКАР ;
2. НИКЪДЕ НЕ ПИШЕ МИХАИЛ, А Е ИЗОБРАЗЕНА  ТИПИЧНАТА РОДОВА ТАМГА( ИЗВЕСТНА КАТО МОНОГРАМ) ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ ОТ РАНННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ ДО КЪМ КРАЯ НА X ВЕК!
3. ТРЯБВА ДА СИ СЛЯП  ДА НЕ ВИДИШ ИЛИ ДА НЕ ИСКАШ   ДА  ПРОЧЕТЕШ ДУЛО-УПРАВЛЯВАЩ РОД !

4.ВЪПРОСЪТ НИ Е:

АКО НЕ СА ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ БОРИС И МИХАИЛ КАКВО  ПРАВИ   ДУЛО ТАМ!?
ЛЪЖИТЕ ВИ , ДРАГИ ” УЧЕНИ ” И ДЕМОНИ, СА СЪШИТИ С БЕЛИ КОНЦИ!

ТОВА Е ПОРЕДЕН АРТЕФАКТ ПРОДАДЕН НА АУКЦИОН ЗА СМЕШНАТА ЦЕНА ОТ 90 ЕВРО, ТОЛКОВА ЛИ СТРУВА ПАМЕТТА НА ПРЕДЦИТЕ НИ !

(https://www.coinarchives.com)

Този печат налага да се пренапише онази част от историята, която се отнася за Царя на царете Борис I на Българската империя и Император на Източната римска империя Михаил III. Велик български владетел, който никога не е бил побеждаван от Източната римска империя – това е първо. Това покръстване, за което е писано толкова много е само във фантазиите на болните мозъци от Цариградската патриаршия (съчинено по време на османското робство). Приемането на християнството в Българската империя, като държавен акт е извършено от Царя на царете Кубрат през VI век.
Фалшификацията на черноризците е била необходима за да си припишат несъществуващи заслуги към българският народ и неговите велики владетели. Има ред други неща, които са ни известни за управлението на Царя на царете Борис I. Предстои тяхното публикуване.
Най-важното е, че имаме безспорни доказателства за лъжите на “трите демона” и е време да си понесат заслуженото!

Днес ви представяме и първата информация от този монограм:

Аверс:

Анастасии, от виждащите( вис) писар даден от Тион (Дион, Бога) предвидих и записах.

Реверс първа посока, първа част:

Тия са от Управляващият Род , Звездите!Борис от Управляващият Род на Учителите е! От А*Тила Вуйчото! От Бащата Котис потече, от виждащите в Пулии( обл. Пулия, Италия). От Домът на Вълка построен (Рим) , от заровените сити! Тръгнаха  де е Олита, от преплувалият род на сирите( белите сирийци). Записа Управляващият Род (Дуло) при гроба на Илос , по пътя скова ги и тръгнаха клоните на кутите! Кулата на тиата конника е, Учителите от  Ариите са,  де бяха по пътя на Илос,  вълците от  Тис са!От ръцете им бяха  в Солуб, от Пития разделени на три бяха. В  Солуб  от Царя на Царете дървото им потече и  от Титиа. Тиодора от Вуйчото дадена е, от вълците е, от Тиди , от разделеният на три род в Солуб на Пития. В Царството разпръсана пътищата до Вида  съедини ги, напряко (скос) през Вито( Витиня) .Посади от  Учителите тук , по утробите, на бащите мрежата да дирят! Разбраха Управляващите Родове на Борис за водата, че е от сидите( еквивалент на ситите) , от водата на Илос, на Пития от кулите , от разпръснатите икси. Беше в Солуб,  за записаното разбра . В Остия Учители от Управляващият Род очите (Знанието) му  отдадоха! От Сати( описва подмяната на Египетската династия при Сети V)  pотече огънят. Дървото  изпилиха( заличиха)  потекло  от  рода на Борис, даден  тук от Господа,  иудите. Дувара( стената) построи при Домът на Илос. Учител е от Управляващият Род( Дуло), Знанието изви и преброи полето! Тидора от кодовете на тата е, от Управляващият род на Усир дървото в Солуб изви отново от заровените клони!  Девойката от Учителите в Пилос записа мирото на дървото, Роди се от Вуйчото тиата на сидите!  При вратата на Солуб виж, там са свитъците половината! Потече Управляващият Род (Дуло) от Бога. За ситите, за Вуйчото, за Бащиният Дом, за Тир  изви се.

Дит (Давид) Учителите от Управляващият Род открадна, построи градът на Орви( Построеният в Йеросалим „Божи” гроб). Похулиха ви тия, от  кастите са клоните им(куреши,  курейши). Извика разпръснатите родове на  Тис яздейки.  В Рила построи се Управляващият Род  от Слънцето ( ИУИ- IYI) при  гроба!

Във Влиора (Вльора, днешна Албания) разспръснатите от Пулия са, за виждащият разбраха, от клона на А*Тило, Вуйчото от Тис и Орви. Построи се Словото , записаха го от  Олита( Полша) , де от клоните в Итака (Крим) построена бе , от Ил  са в Плоси( Плиска)  на сияйните от  Словото!

Екипът ни си запазва правото да коментира превода на по-късен етап.

Екипът2-руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Всички права запазени по действащият закон!

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments