Нашият екип най-сърдечно благодари на всички институции, организации и фирми, на нашите съмишленици и приятели, които помогнаха за организиране и представяне авторския проект – изложба „Неразказаната” приказка на българската история” на 18.04.2018 година в Националния музей на образованието гр.Габрово.

Всички Вие, показахте лична съпричастност към разкриване на истината за величавата история на предците ни. Вярваме, че всеки от вас, докоснал се до духовната енергия на нашия народ от древността през хилядолетията се е почувствал повече българин.

Искрено се надяваме, че и в бъдеще ще получаваме Вашата подкрепа и съдействие в нашата дейност, защото ни обединява истината за българската история, която трябва да съхраним за нашите деца и идните поколения.

С уважение:

Екип 2 „Руните говорят” в състав:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments