Зор от Изворът на Учителите в Тиартиа началото от бащите положи и на Бога Словото изсече.И на децата си Слънцето и Огънят от Ида(Родопите) даде.И с погледа му пази се в домът на милостта от Писаното Богатство за Паметта,за милостта от Аксии и Рес. На добрите пари в селището красотата посадиха хектите(хетите) от първото посяха,от […]

Read More →