В нашата историография има теза, че единият чичо на българския Цар на царете Тервел (Трибелий) се казва Кубер, а на другият името не е известно. Тези чичовци управляват „долната земя” (Охридско) и паралелно съществуват две български държави. Истината обаче е различна. Отговорите на тези въпроси дават разчетените надписи върху артефактите от трите съкровища- едното открито […]

Read More →

Отдавна е известно, че нашите предци съвсем умишлено не са записвали знанията си на “простонародно писмо” (известно в днешно време като “древногръцко”), защото са били убедени, че: 1.Ще бъде прочетено от неграмотни люде; 2.Ще  бъде разбрано погрешно; 3.Ще бъдат извършени големи злини; Започваме да разбираме това… Посветените ни предци са писали само с КУНАИ (РУНИ), […]

Read More →

  „Ранното християнство няма никакви различия с квалифицираното от т.нар. „Първи вселенски събор” през 325 г. в Никея ( днес Изник, Турция), като арианство ( вярата на Ариите). Никакви години от живота на Сина Божий не се губят, тъй като в това време е обучаван  в Познанието от български книжовници, наричани исеи, есеи в Рила. […]

Read More →

„…Тис смени се и пак в клоните триците запечатаха се! Оградатаот висите е за ушите писали за Бащите! Тогава сипаха от четеното, при водата е Словото в съда! Ще бъде съшито знанието, ако на Учителите излезе словото за Бащите. През оградата ще тръгне и ще се сипе да се построи! Построеното да не се изменя! Девойка […]

Read More →

  “ Орфиците са гностици, те са вярвали, че ако водят чист, добродетелен и хармоничен живот, ще се слеят с божественото и ще се преродят. Осъвремененото  Познание  и  Учение  е изучавано и тълкувано на ежегодни събори от Духовните водачи на всички български родове, които първоначално са провеждани на остров Фила на река Нил, Египет – […]

Read More →

“ Потвърждение за това ни дава и Царят на царете АСТИР,  като Духовен водач и книжовник  под псевдонима КОЛАД.  Нашите деди никога не са криели своето Познание от други народи, а винаги  с готовност са предавали  знанията  на всички етноси, с които са имали досег, без разлика на раса, пол или друг признак, но когато […]

Read More →

От историята знаем, че Седмочисленици е събирателно название за 7 светци, почитани от Българската православна и други църкви като създатели и разпространители на „славянската” азбука. Те са братята Кирил и Методий и техните 5 ученици, които  „идват“ в България : Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий. Има теза, че Климент и Наум са Принцове  от  […]

Read More →