Както обещахме – внесохме подписите, събрани от протеста пред Съдебната палата и от петицията с подкрепа на промените, касаещи неизбежна отбрана на българските граждани. Близо 30 години е насъбирана ярост и недоволоство срещу ежедневните жертви, които данъкоплатците дават на престъпността. Насъбраното напрежение достигна своята върхова точка след като пловдивският доктор Димитров простреля престъпник с 9 […]

Read More →

ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБЪЛГАРИЯ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА НА РБЪГАРИЯ   Уважаеми дами и господа, Като представители на неправителствени организации, свързани с културно-историческото ни наследство и представители на суверена, изискваме в навечерието на Националния ни празник  да изпълните едно от основните си задължения – отдаване на почит към вечния […]

Read More →

Република България щяла да бъде домакин и посредник на преговорите межу БЮР Македония и Република Гърция. По повод на бъдещето име  на БЮР Македония в Република Гърция бяха организирани две сборища от гръцката църква и опозиционните партии (по официални данни) срещу употребата въобще в името на държавата от Западните Балкани на Македония. Управляващите в Република […]

Read More →

                                                                 До министъра на културата,                                       […]

Read More →

 Нашите управници не разбират какво се случва в Гърция: 1. Двата митинга по съдържание са насочени не към БЮР Македония, а към Република България. Тези сборища в Атина са антибългарски, защото с днешна дата се предявяват от претенции  от гърците както към българската история, така и към една географска област, която хилядолетия е населена с […]

Read More →

   ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ       ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    ПОЗИЦИЯ НА ЕКИПА „РУНИТЕ ГОВОРЯТ 2”  ОТНОСНО КОЙ ДНЕШЕН НАРОД Е ЗАКОНЕН НАСЛЕДНИК НА ДРЕВНОТО МАКЕДОНСКО ЦАРСТВО   Гърция е създадена в следствие на големите лъжи на патриаршията в Константинопол и реализирана като проект на Цариградската патраршия през 1830 година след възстание срещу Османската […]

Read More →

Нашият екип след многогодишен труд успя да възстанови оригиналния метод, като код на древните тирейско-български историци, наричани томири (поради липса на езикови норми в древността и ранното средновековие понятието може да се изписва още, като: тамир и тумир) и информационна система,  чрез които нашите предци са записвали лаконично страници от историята на Великата тирейско-българска цивилизация. […]

Read More →