за сайта пръстен козма евнух

Третият пръстен

ХРАМ НА БЕЛА В ПАЛМИРА

за сайта пръстен БЕЛА схема ЗА САЙТА 1

за сайта смяна

 

Превод:

Управляващият род на Астир от Бела беше. Построи знанието от Еврит на сияйните. Избра си с Бела клоните на рода да построи. Изви ги и потекоха от пазителите в Алеб. На Вида при вратата бе битката за клетвата пред Бога,де само той можеше да развали!  По цялата Балтика беше война.В Абдера бяха клоните на витите от родът. Лусо и Тива освободиха и двата. Нишката(вати,ватан) даде и по Тива чрез устата разля се словото. Посяваха лъвовете с нишката(вати,ватана) и към Сулад отиваха. Астир обикна Бела като я видя. И влезе в Алеб с лъвовете и разби ги. В Абдера свързаха се с висите от Тива. По Вит клоните Илар ги нареди. От висите е Бела и Тидор извая. На Тир волята и клетвата пред Бога на Управляващият Род  де само той може да развали построи. Извиха я със сабеите(мъдреците) и лъвът посяха.Търсеше Атила белите от виждащите. Построеното дърво  на родът на Бал,идещо от Адир. Гробът на Атила на корабът  бе. Видя Слънцето и по водата понесе се  да се пречисти. Господа в  илирите лъвът събуди. От дъбът ваш построен в Алеб Светлината литна. От словото на Тис ще бъде булката от Йолве. От Бал иде Бела от горба на сита. Потърси на Бела баща и Васул. И волята пред мъдреца  тази  с войската поднесе му. От Тир Бела е от виждащият род. Да построи рода,отдадоха я рудата да се посее. Търсеше Управляващият род на виждащите от Атила.И дървото на Сибела дадоха по вашият рид. При вратата на Вида разпръснаха тавите направени. И осветиха в нишката(ватло) Суад от Влор. Бела  Астир в бащиният дом доведе. И чрез хората се свързаха и  с войската посяха. От  нишката се дават словата през вратата. И от Елор от волсите вървят тави. На Елор при лъва  тавата седи. На Батиа от  Собол е де вратата при водата! На Тир от Мъдреците е и родът на Бела.

От продължилите хора към Сирит. Три са родовете на Бела от виждащите. От великите клони в Алеб де Балуд ги направи. В давта Тира са от Бела рзпръснатите.

И завърналите се с кораби ви бранят в Тавд. Славата на ариите отдолу,от Тива. От витите и Илод се разпръсна Бал(окото). При водата на Висла беше вратата. През нея Илора Добул построи. В царствотона Тис, на белите сити осветени са тавите. И с дланите слепиха нишката(вати), та  от Тис  писаното да се отвори . Роди се Белият Цар от  Управляващият Род  за да ви построи и да ви извие! И запечатаха с Бога и даде им се да се завърнат! Светлината на подобието слепи се с пътеката на дървото сама! В Мала Скита родът от Тир е,петият е и  се сви. Построиха  и засписаха построеното,но половината  от бащиното  царство  е продълженото. Преместиха се на пътя от царството си  към Солуб и Далита.  На Атила сияйният род разпръсна се по водата и затвори се  видяното, Че петият принц от пазителите на Управляващият Род  е и ще слее. Ще построи  Солуд и царството  в техният пояс ще напълни. Астир от полето на Управляващият Род ,от великият Вуйчо. Че ще го извикат  през водата там.За да продължи делото да дойде! Тилус долу помни Тир и с Господа сковаа го. В Мадаро Учителите за петият от завърналите  ще запишат. И ще построи и ще се затвори с Тис пояса негов и ще се радвате. Сам белият Господ и Тир ще види и ще се завърне писаното. От Тис ще се продължи даденото в Крит през водата . Крепостта  ще се слепи и роди. Астир от Управляващият род на Тис е ,петият от пелите кути(кучетата) ще построи. Ще бъде  тук да чете от нежността  в пояса при Талуд ще се засее. Половината от червенокосите са в Управляващият род на скитите . Тит от иксите е от хората на Рема и с Тис  затворени са. Преобразеният(Сатиро) ще  видя по листата и меда  събра. Вуйчо си ще  разбие  в града и ще  тръгна от гроба звездата! Дар от Бога са белите  бойци и  войните! Царят на астите построи пети Витим в полето. И издържаха дошлите от витите от питото построиха Звездата на Царя. Пастирите от Управляващият род  виж де построиха ви. Построиха  се с  тъга ситите в  Лудри от страни. Пазителите(Ариас) от Тилус от тези завърнали се пиха. Затвори се мрежата като купа на Сулит и Сеира. Изпратиха в Мадрит с покривалото Учители на път.Полетя по водата след векове Тир  и даде се в Алсоп. Укил е кръстник на Тидор от белите Учители е. От неговият заек върви Тот и сам е нежността. Тумир е Тот от завърналите се пеласги. От виждащите в Алеб е родът на Тот и Бог в Рим е. Укил сам петият Тулус пося и построи. Във Вит построи Сулути и пояса в картина е. Ерми в Талус падна извика родовете и тръгнаха! От Учителите завърнали се от знанието бяха  от Сулат е тяхната светлина Вокил от клоните в Паме е и Дулусите даде. От Вокил родени са два Тира бели и дадени. Построиха Дури от Алеп Самли го скова. Ермия изпратиха при Тилус да ви построи. Преди да построи в Сулит от армията падна и умря. В Лару бащата изпрати мъдрецът Космо от Лидите. Даде на народа на Васул и тръгна за Урал. На Тилус е крепостта Модис на Атол,на белите е. На Тилус от паметта на  растите е бика. Тръгна към града да пие от Царя с войските при Сулит. Родът му с Управляващият Род се би при Сертик вашият. Знанието построи се на Рес  при войските на Тибалус. Сам завърна се Тилус от пазителите(ариите) път да построи. Ще бъде изчистен ириса и родовете в куп ще се родят. Има в градът клони от пътя на Орве. В Литирбо е родът от Египетският род на тиета избраните са. И  от Богът на ситите е  Управляващият Род , от кръста ,от милостта ще бъде. От белите и водата е разспръсната Колудата на Тис от земята е. Бела написа клоните  от Господа и Сим (билката). С  Тимус , тиреец(тирок) е от Звездата на Алеб.

Астир от Божият Дух е и чети  с умът си дишай!  Кръвта от Домът ви, в четири групи  е построена ,от звездите от покривалото е засадена. Свише вижте кръвта на пазителите на Божият Дух (Богаро) ,от Господа  е дадена. Излезе Дит(Давид) и клоните ви към Мосе(Мойсей) приши. Но в клоните от Мария Божият Дух свише е и диша!!! Кръвта иде от олатара с мисълта от гроба му. Вати(нишката) на пазителите на Божият Дух (богарите) свише помага! От  Бога са чистите и клони и  да бъдат от Божият Дух на тирасите с кръвта,свише е от Домът! Богатството при водата заши се  с олтара и  от Царя е това покривало! Чети клетвата на Тис де извади ви от Месото(тялото)!  Знак е името да помегне при беда и от мъдростта на ситите чети.В Мадара сте преброени клоните от кръвта. Ще излезе от  мрежата и клоните ще потекат!Ето гроба ще дадем. Нишката от  ума им прочети и от виждащите събрани са шест.  Да слепят Орво да построят от четеното.  И Богатството да запечатат. Преобразени са ушите им и свише  е умът. С водата зашити са  и мъдростта! От зашитото  посяха !

Три  са демоните видяли за  кръвта ви. От Слуховете  излезе вонята и прескочиха ви.

Пояснения:

Половината от Управляващият Род на скитите са от червенокосите.

Тит (Татий) е от хиксосите (иксите, сабатеи, сабини) е от хората на Ромулус (Рема) – по някои писмени сведения двамата съвместно са споделяли управлението на Рим – със Знанието получено от Великият  Учител Тис. Вече са починали (затворени са).

Преобразеният Дионис (Сатиро) ще видят по листата, меда ще събират.

Вуйчо си (А*Тила) ще намери в града и ще тръгне от гроба звездата!

Дар от Бога са белите бойци и войни!

Царят на астите построи пети Витим (сравнение с царство Витиния и Понт) в полето.

Бела  пише старата и новата история (във времето, в което живее) на българите. Дава и генеологията на онези български родове, които са застанали под скиптъра на първият Управляващия Род = Дуло.

Издържали са изпитанията пристигналите вити – едно от имената на българското племе – от полученото  (питото) Знание са построили царството (Звездата) на Царя.

„Па(с)тирите от Управляващия Род виж де построиха ви.

” Построиха се с тъга ситите – сеещите знания – в Лудогорието (Лудри) от страни. Пазителите на Звездата (синоним на Ариас) са от Тилус – Тила – от завърналите се взимаха (пиеха) Знание. „

Нека да поясним, че Тилус, Талус, Дулус и производните е Управляващият Род Дуло или Династията.

Затвори се мрежата, като купа на Сулит (Сириус) и Сеира (гр. Петра, бивш  гр.Села е царството Едом – виж Шеста песен – Среща на Хектор и Андромаха от скрития текст на поемата „Илиада” от безсмъртия тумир Омит).

Изпратиха на път за Мадрид (Мадрит) Учители с покривалото – ямурлук с качулка. След векове Великият Учител Тир преплува (полетя) по вода и предаде знанието в Алсоп.

Укил е кръстник на Тидор – сина на Астир и Бела – от белите Учители е.

„От неговият заек върви Тот и сам е нежността.

” Тот е тумир (тамир) от завърналите се ПЕЛАСГИ. От виждащите в Алепо(Алеб) е родът на Тот и в Рим е Бог. Укил сам даде учението на ИСУС (пося и построи) на петия Тулус (Тилус) – Тидор е от петата династия на българите.

В поречието на Вит е построил знанието (пояса) в картина от Сулути (Сириус).

Ерми пред Династията (Талус) е коленичил (паднал) и е извикал родовете и те са го последвали! Учителите завърнали със Знанието и тяхната Светлина е от Сулат (Сириус). Вокил е от родовете (клоните) на Палмира (Паме) и ги предаде – под скиптъра –  на Дулусите.

Белите родове на Вокил са от двата Тира – Тир и Картаген – и те са се подчинили на Управляващия Род. Построиха Дури – Дурас, Албания, Самли го направи (скова).

Ермия изпрати неговите родове да ги ръководи Тилус. Преди да се построи Храма на Знаниети (Сулит) от армията падна и умря.

В Лару – Киевски България, по-късно Киевска Рус – Бог (бащата) е изпратил Космо (Преподобни Козма евнух) от Лидите (българско племе, част от Бесите).

Довел (даде) е – Св.Козма- Васул (бащата на Бела) на българския народ и е тръгнал за Урал.

Необходимо е да поясним още веднъж, че след покръстването на Управляващия Род и войската в Малая Прешчепина (днешна Украйна) Преподобни Козма евнух е обиколил всички български родове, които са били в състава на Българската империя – изградена като федерация – с мисия и ги е покръстил в учението на ИСУС.

Написан е броят на българските племена, които е покръстил Св.Козма – 88 колена (племена) и всички те са поднесли дарове при кръщението  на великият  Цар Кубрат и Управляващия Род, като знак, че се разделят с миналото и приемат учението на ИСУС. Причината да има открити толкова много артефакти в кенотафа в Малая Прешчепина, изработени в различни географски региони – обитавани преди от българските племена – е символичен акт на общата им воля да приемат учението на ИСУС и се подчинят на Цар Кубрат от петата династия на ПЪРВИЯТ  Управляващ Род.

На Тилус (Дуло) е крепостта в Модис (днешна Модена, Италия), на Атол от белите българи. В паметта на растите (етруските) – бика (ТОТЕМНОТО ИМ ЖИВОТНО) е  Тилус (Дуло). Тръгна към града с войските Царя да почерпи (пие) от знанието на Сулит (Сириус).

При Сертик (областта Серденга, Италия), вашият род се би с рода на първия Управляващ род. Знаещите се посторяват при войските на Тибалус (Дуло) от рода на Рес – първият цар на медите в поречието на Места, Струма и Аксий (Вардар). От неговият род е царството Хатуша на  хектите в Мала Азия или великия Медон/Меония, а по-късно и царството в Блера, Италия (виж  В Шеста песен – Среща на Хектор и Андромаха и Осма песен на „Илиада” – Събрание на Боговете.Прекъсната битка от скрития текст на поемата „Илиада” на Омир).

Сам завърна се Тилус – първият Управляващ Род – от пазителите (ариите) да построи пътя на българите. Ще бъде изчистен ириса – на Окото на Познанието (Бал) – и българските родове заедно (в куп) ще се преродят (родят).

Има в държавата (града) родове (клони) със Знанието (пътя) на Орве (Орфе, Орфей). В най- северната провинция на Илирия – която граничи с Италия – Либурни (Литирбо) е Египетският род на Тиета – атрибут на Изида – от  избраните. От Богът на ситите е Управляващия Род, от кръста и от милостта на ИСУС.

След водата (Потопа) белите българи са разселени (разпръснати), колената на родовете (Колудата – словосъчетание между колена и рудата – родовете) на Тис по земята,откъдето и празника Коледа)

Бела създаде (изписа) клоните на Управляващия Род от Господа и Сим (билката).

Управляващият Род – Тимус (Дуло) и тиреец/тирок (едно от първите имена на българите, а трак или траки е дадено от данайското племе и е ОБИДА) е от звездата на Алепо (Алеб).

Като кратко пояснение ще отбележим, тъй като българина е Тома Неверни, добре е да се знае, че руните,писмените знаци   на ватан (вати.ватло-първоезика) се разчитат последователно във всички посоки и върху изключително малка площ може да се събере огромен текст.

А, когато към този текст се дават най-необходимите разяснения пред Вас е информацията, която се съдържа в избраният артефакт,в случаят пръстенът на Бела –българската царица.

Винаги сме готови за сериозна дискусия с колеги-изследователи, които имат необходимото  лингвистично Познание по ватан и истинската, най-древната и древна история на нашите предци, а не онази история съчинена от хилядолетните патологични лъжци и духовни смъртни врагове на българите, които са създатели на Великата Българска Цивилизация – фундаментът на Световната Цивилизация :  Цариградската (днес Вселенска) Патриаршия и Ватикана!!!

Екипът2-руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments