C

CoVs са положително верижни РНК вируси с вид на корона под електронен микроскоп (coronam е латинският термин за короната) поради наличието на шипкови гликопротеини в обвивката.  Подсемейство Orthocoronavirinae от семейство Coronaviridae (ред Nidovirales) се класифицира в четири рода CoVs: Alphacoronavirus (alphaCoV), Betacoronavirus (betaCoV), Deltacoronavirus (deltaCoV) и Gammacoronavirus (gammaCoV).  Освен това рода betaCoV се разделя на пет под-родове или родове. Геномната характеристика показа, че вероятно прилепите и гризачите са източниците на ген на alphaCoVs и betaCoVs, а птичият вид изглежда представлява генетичните източници на deltaCoVs и gammaCoV. Членовете на това голямо семейство от вируси могат да причинят респираторни, ентерични, чернодробни и неврологични заболявания при различни животински видове, включително камили, говеда, котки и прилепи.  Към днешна дата са идентифицирани седем човешки CoV (HCoVs), способни да заразят хората.  Някои от HCoVs са идентифицирани в средата на 60-те години, докато други са открити едва през новото хилядолетие. Като цяло оценките сочат, че 2% от населението са здрави носители на CoV и че тези вируси са отговорни за около 5% до 10% от острите респираторни инфекции.  Корона вирусната болест-19 (COVID-19) се причинява от нов коронавирус, обозначен като тежък остър респираторен синдром коронавирус2 (SARS-CoV-2)  (Zhouetal., 2020; Zhuetal., 2020). Подобно на други корона вируси (семейство Nidovirales, семейство Coronaviridae, подсемейство Coronavirinae). SARS-CoV-2 (COVID_19) представлява обвит  вирус с едноверижен РНК геном с положителен усет от ~ 30kb.  SARS-CoV2 принадлежи към рода бета корона вирус, заедно със SARS-CoV (2003г.) и средния източен респираторен синдром коронарен вирус (MERS-CoV) (съответно с 80% и  50% хомология, Kimetal., 2020; Zhouetal., 2020). Хомология в генетиката е сходството в  ДНК секвенциите съдържащи  кода за синтезиране на белтъците, както и некодиращата ДНК.  Схематичното  представяне на организациятаSARS-CoV-2генома, каноничните субгеномни мРНК и вирионната структура. От геномната РНК с пълна дължина (29903nt), която също служи като иРНК, ORF1a и ORF1b се превеждат. В допълнение към геномната РНК се произвеждат девет основни субгеномиРНК. Размерите на кутиите, представляващи малки аксесоарни  протеини, са по-големи от действителните размери на ORF за по-добра визуализация. Черното поле обозначава последователността на качалката. Имайте предвид, че ORF10 не е включен тук, тъй като нашите данни не показват доказателства за изразяване на ORF10 протеин (Submitted name: ORF 10, Gene N/A,  Organism Human herpesvirus 8 (HHV-8) (Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus) Източник: (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.12.988865v2) 

Какво е открито до момента:
1. Пълният геном на COVID-19; (https://mra.asm.org/content/9/11/e00169-20)

2. Входната клетка  рецепиент ;

(https://www.rndsystems.com/resources/articles/ace-2-sars-receptor-identified)
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1287568/)
3. Начина на предаване- въздушно- капков път;

Идентификация и характеристика на SARS-CoV-2Идентифицирането и секвенирането на вируса, отговорен за COVID-19 (SARS-CoV-2) определи, че това е нов CoV, който споделя 88% идентичност на последователността с  прилепи, получени от SARS( епидемията от 2003г.) Установено е, че   SARS-CoV-2, споделя 79,5% идентичност на последователността със SARS-CoV. Коронавирусният геном кодира четири основни структурни протеина: 1.  S (шипът) – вирусен протеин; 2. Нуклеокапсиден (капсидира ядрото)  N протеин; 3.  Мембранен М протеин;  4. Обвивка Е протеин;  Повечето от аминокиселинните остатъци, важни за свързването на рецепторите се запазват между SARS-CoV и SARS -CoV-2, което предполага, че 2 CoV щамовете използват един и същ рецептор за прием в клетките. Входът на SARS-CoV рецептора е ангиотензин-конвертиращ ензим – ACE-2.  АСЕ-2 е трансмембранна металокарбоксипептидаза тип I( с участието на метални йони)  отдавна известен ензим, който е ключов играч в системата на Ренин-Ангиотензин (RAS) и мишена за лечение на хипертония. 

 ACE-2 е входен рецептор за SARS-CoV-2 Въз основа на сходството в последователността между SARS-CoV-2 и SARS-CoV, няколко независими изследователски групи са проучили дали SARS-CoV-2 също използва ACE-2 като рецептор за клетъчен вход. Изследването на Zhou et al. показва, че SARS-CoV-2 може да използва АСЕ-2 от хора, китайски подкови барове, кости от цивит и свине, за да влезе в клетки, експресиращи ACE-2 (HeLa.5)  Hoffmann et al. съобщават подобни резултати за ACE- при хора и прилепи. Освен това, Hoffmann et al. показаха, че третирането на клетки Vero-E6, маймунска клетъчна линия на маймуна, за която се знае, че позволява репликация на SARS-CoV, с анти-ACE-2 антитяло (R&D системи, каталог # AF933) блокира влизането на VSV псевдотипове, изразяващи SARS-CoV-2 S протеин. 

ACE рецепторните клетки са част от системата RAS  ренин-ангиотензин-алдостерон (RAAS или RAS),  критичен регулатор на кръвния обем и системната съдова резистентност. Състои се от три основни съединения: ренин, ангиотензин II и алдостерон; Тези три действат, като повишават кръвното налягане (действие) в отговор на понижено бъбречно кръвно налягане, намалено доставяне на сол и т.н. Тази система отговаря за електролитния и водния обмен. Чрез тези механизми тялото може да повишава кръвното налягане продължително. Системата RAAS или RAS е хормонална система, част от ендокринната система. С развитието на генетиката в последните години е установено, че в повечето органи и тъкани има „тъканна RAS” система. Тези открития налагат мнението, че тя е многопластова система. 

4. Мутацията на COVID -19- липсват около 400 нуклеотида след ген ORF 8. Ген  ORF8 Медиира ssDNA( едноверижна ДНК) опаковката във вирион, тя локализира вътрешната повърхност на капсида. Освен това играе роля във вирусното привързване към клетката гостоприемник (По подобие). Това е довело до по- малка форма на вече известните корона вирусни инфекции; 

 Познавайки механизмите и притежавайки пълния геном на COVID-19 учените бързо ще стигнат до решение. Как можем да се предпазим сами:  След като щаба за борба с корона вирусната инфекция подложи хората на масова психоза, че вируса е смъртоносен и едва ли не всички ще умрем ви предоставяме актуална информация за рисковите групи и превенция:  Рискови групи:  Основните рискови фактори за смърт са:  Напреднала възраст диапазон 55- 72 и над години;  Признаци на сепсис- отравяне на кръвта, предизвикано от възпаление;  Проблеми със съсирването на кръвта; Хронични  заболявания;  ( Тези рискови фактори идват от ново ретроспективно проучване, което оценява записи на данни за 191 пациенти – 137 оцелели и 54 не-оцелели.  Всеки пациент е бил  приет в една от двете болници в Ухан, Китай. Изследването е от 9 март, публикувано в най- престижното медицинско издание   The Lancet .  Документа  озаглавен „Клиничен курс и рискови фактори за смъртност на възрастни пациенти с COVID-19 в Ухан, Китай: ретроспективно кохортно проучване“) 
Превенция: 1. Лична хигиена, отговорност на всеки  един от нас; 2. Ограничаване и пълна карантина според възрастовият рисков фактор; 3. Прием на вит. Д и излагане на слънчева светлина на открито, без струпване на много хора. Витамин Д3 е жизнедателен хормон, отговорен за нашата физическа кондиция, доказано с анти туморен ефект, а вирусите работят на принципа на туморите, дори някои са отговорни за появата на ракови заболявания като човешкия Папилома вирус например.  4.  Един от най- древните начини преди появата на съвременните медикамент за лечение на инфекции в древността е  използването на благородните метали злато и сребро. Металното сребро е било известно   още в началото 4000 пр. Хр. Това е  третият известен до момента метал използван от древните след злато и мед.  Хилядолетия среброто се използва за многобройни медицински състояния, предимно неговите йони.  Преди осъзнаването, че микробите са причинители на инфекция. Металът сребро е използван в много конфигурации, включително съдове или контейнери за течност, монети, стружки, фолиа, шевове, разтвори (напр. нитрати, оксиди, бромид, хлорид и йодид), колоиди, осигуряващи фини частици  и електрически колоиди (въведени през 1924 г., които осигуряват дори по-малки частици с диаметър от 0,1 mcm до 0,001 mcm). Електрическите колоиди от сребро се превърнали  в антимикробната основна терапия в първата половина  на XX век до извличането на антибиотици в началото на 40-те години. Комплекси от сребро и протеини, известни като меки протеини от сребро. Тези съставки се доставят локално (чрез т.нар. смазване, маз или директно нанасяне на колоиди или фолиа), перорално и чрез инжектиране). До 1940 г. поне 50 медикамента със сребърни йони  са били пуснати на пазара в САЩ. За медицинското приложения на среброто  пр. Хр.  сведение дава Херодот , който смята, че никой от персийските царе  включително и Кир Велики  не би пил вода, ако не е транспортирана  в сребърен контейнер, който поддържа водата прясна години. Това било особено важно при военни конфликти, където прясна вода от природни източници не е била лесно достъпна. През Втората световна война са прилагани  сребърни плочи за  по-добро заздравяване на рани. Лечението е било използвано, може би първото за предотвратяване или лечение на хирургични инфекции. Използвани също от  Хипократ сребърни препарати за лечение на язви и за насърчаване заздравяване на рани. Вероятно е използван и сребърен нитрат за медицински нужди , защото е споменато във Фармакопея  публикувана   в Рим през 69 г. пр.н.е. Основния път за проникване на сребърните йони в организма на човека е през стомаха. Известни са методи за вливане на сребърни йони венозно, но и през кожата среброто прониква достатъчно активно, образувайки при контакта си с нея хидратирани йони. Затова всеки контакт със сребро обогатява организма на човека със сребро и на това се отдава полезността на сребърните украшения. Достоверно е установено, че бактерицидните свойства на среброто са 5 пъти по-активни от тези на хлора, хлорната вар, натриевия хипохлорид и други силни окислители. По данни на различни автори, йоните на среброто унищожават от 260 до 650 различни патогенни микроорганизми, вируси и гъби, което превъзхожда възможностите даже на най-силните антибиотици, които унищожават най-много 10 различни патогенни бактерии. Фрагменти от молекулата на водата образуват около сребърния йон достатъчно устойчиви „обвивки”, съхранявайки свободния и активен йон на среброто. По този начин, даже да попадне в стомаха, стабилизираното хидратирано сребро не се поддава на значителното действие на йоните на хлора и безпрепиятствено преминава в организма. Така лесно, под защитата на молекулите на водата, йоните на среброто преминават в организма и през кожата. Циркулирайки в кръвния поток и сред течната среда на тъканите, хидратираните йони на среброто безпрепиятствено проникват в патогенните микроорганизми, вируси и гъби през тяхната клетъчна стена, като след това се свързват с дихателните ферменти и блокирайки дихателната функция, довеждат до тяхната смърт. При това патогенните микроорганизми не могат да изработват устойчивост към смъртоносното въздействие на среброто, както те правят по отношиние на антибиотиците. ( Юрий Петрович Улянов, Доктор на медицинските науки, професор в Московската медицинска академия;, Лауреат на един златен и три срeбърни медала на ВДНХ;, Действителен член на Американската академия Оториноларингология и хирургия;, Един от авторите на Американския учебник по Оториноларингология; 
http://noraresearch.com/water/
http://1doctor.ru/lor/ulyanov-yurijj-petrovich/)  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6264685/?fbclid=IwAR3UyK7ueRJAVELDwR-ZzR0ZpYnNwSOMNat1i552m_wzBCqY2fSI2TR5G_E)Следвайки логиката на причинителя на корона вирусната инфекция, където ко фактор са метални йони(цинк)   ви предоставяме собствена разработка за превенция: Равни части сребърна вода и физиологичен разтвор се смесват. Полученият разтвор се оставя в хладилника и се пие по една глътка сутрин на гладно. По желание може да се добави  масло ( олио) от кайсиеви костилки, източник на вит. В17, ускоряващ клетъчната смърт на патогените, познат още като амигдалин.  (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29308747/) 5. Не използвайте кортикостероидни препарати, въпреки, че френските власти отрекоха това, с извинението  за хакнат  профил. Кортикостероидите са хормони на надбъбречната жлеза, а самият  вирус работи в RAS системата;   

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments