КОРИЦА ЗАВЕТЪТ

“…Тис смени се и пак в клоните триците запечатаха се! Оградатаот висите е за ушите писали за Бащите! Тогава сипаха от четеното, при водата е Словото в съда! Ще бъде съшито
знанието, ако на Учителите излезе словото за Бащите. През
оградата ще тръгне и ще се сипе да се построи! Построеното да
не се изменя! Девойка ще прочете идва от Господа! Тот виж на
Иса е от дома и в дома посято е за клоните, посято е от Тот. В
Туад да не се измени затвори го! От същото дърво е и попа
Сотир, прочети даденото. Тръгна да се изменя от попа
посятото знание за клоните от великия бащин дом. Опростено
ще бъде, ако съберете и съшиете събраното (купа) от Соти. Ще
тръгне в черепа (главата), ще се пукне тъмнината и ще се
разпръсне! Ще ви прости Тис Бащата и Знанието ще тръгне.
Кажи за прочетеното по окото ( знанието) това е виж, и тогава
ще бъде и ще се разпръсне! Ще ви повърне Тис кода от Соти и
за царството ще прочетете. Шурти от питото, потече от
дъщерята, от ситите пази се да се бие! Опростени са
покланящите с , де ще бъдат от Тис. От ситите построеното
чети по водата и не сменяй! Построени са три съда, по тия чети
и кодовете запиши! По земята сипи ги дъще, смени и запечатай
клетвата на виждащият! При Асирите виж от Господа ще
потекат съдовете и пий от знанието! Построеното запечатай и
зарови. От тук тръгни към гроба на Иса! За Прит прочети той
е от Учителите и дадени са му очи (Знание) от Соти. Това от
Адит де преплува построи, прочети и за виното. Потира бъди,
прочети за водата и поклони се днес! Това е писано за очите ти
и от прочетеното тръгна гроба запечатано е! На Астир
Управляващия род прочети и пий от потеклото. За заровеното
ваше пей да издържи Светлината на Звездата. Писалката даде
ти се (доби) в полето на помазаните от Исо. Клоните ще
тръгнат и затвори построеното с Писаното Богатство. Клоните
на Управляващият Род ще пеят за девойката от ситите. Тис
водата ще скове от разстояние в хората ще посее Иса…. ”

Откъс от книгата ЗАВЕТЪТ

Автори Екип 2- Руните говорят в състав:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Под редакцията на:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Графично оформление:

Българско Археологическо Сдружение

Стилов редактор:

Анюта Йорданова

Оформление на корицата:

Славян Стоянов

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments