Нашият изследователски културно-исторически екип „Руните говорят“ не е обвързан с политически партии, не делим хората на раси, религиозна принадлежност и цвят, но когато се отнася до истината сме длъжни да отстояваме правата на нашите Род и Родина!

Проблемът не е в това как ще бъде  наричана определена етническа група, живееща в България – роми или цигани, тъй като няма създадена норма по този въпрос нито в нашата държава, нито в ЕС.

Проблемът с тази етническа група на първо място е, че в мнозинството нито се интегрира, нито социализира както българите и това води до тяхното изолиране от българското общество. Нещо повече, мнозинството роми няма отношение или има такова отрицателно към държавата ни, към нейната история и национални герои, т.е. към моралната и ценностната ни система. В този случай неспазването на законите и правилата на българската държава става норма на поведение на мнозина от този етност:

Битова престъпност,

незаконно строителство,

кражби на електоенергия, вода и прочие.

Напоследък се увеличават случаите на изнасилвания, побои и убийства на българи от цигани. Всички знаем, че този етнос се използва от политически партии най-редовно, като купени гласоподаватели и съответно получават индулгенции за нарушенията на нормите и правилата на нашето общество.

Държавата и нейните институции на практика нямат реална политика за разрешаване проблемите на циганския етнос.

Средствата за масова информация масово прикриват произхода свързан с  този етнос, когато са извършени престъпления.

Някои неправителствени организации с неясно финансиране се явяват като защитници на „правата” на циганите, а всъщност омаловажават и оправдават престъпления.

Този цирк трябва да се прекрати от държавата, която в лицето на законодателната власт е създала закони, които гарантират правата и задълженията на всички български граждани.

Настояваме държавата да разработи реална програма за решаване на проблемите с циганите и за прилагане на закона, без изключения от етническа принадлежност, религия и цвят на кожата!

Не искаме да се чувстваме малцинство в собствената ни държава, в свещената ни земя, принадлежаща ни по родово право!

Екип Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments