Вие, лицата на Родината ни, “български” политици, какво послание изпращате на бъдещото поколение- НАШИТЕ ДЕЦА с посещения във Ватикана, с кланяне  на  Папата на най-хубавия български празник 24 май -Ден на БЪЛГАРСКОТО СЛОВО И НЕГОВИТЕ НАРОДИ!?

Глупостта Ви е безмерна! Да не познавате собствената си история е най- големият Ви грях!

 В лицето на Ватикана, България векове, повече над хилядолетие не е имала приятел или съюзник. Ако не сте учили българска история или никой не Ви го е казал, днес ние  Ви го казваме.

Вие, които представлявате нашата държава знаете ли колко милиона в света пишат с НАШАТА АЗБУКА!?

Представете си, ако сте способни, колко по-значимо ще е да имаме държавна политика за НАШАТА АЗБУКА, ЗА НАШЕТО СЛОВО!

Организирайте конкурси във всички жанрове на БЪЛГАРСКОТО СЛОВО  и изкуствата, на науката,  творени с БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ!

Не е необходимо непременно да пишат за България, нека да няма ограничения, достатъчно е, че пишат с БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА.

Какъв по-подходящ празник има от 24 май да наградите отличили се ученици, студенти и творци от държавите, които си служат с НАШАТА АЗБУКА?

БЪДЕТЕ ТВОРЦИ! НАПРАВЕТЕ РОДИНАТА НИ СВЕТОВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВСИЧКИ НАРОДИ, КОИТО ПИШАТ НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, 24 МАЙ Е И ТЕХЕН ПРАЗНИК, А НЕ СЕ КЛАНЯЙТЕ ВЪВ ВАТИКАНА!

ПРАВЕТЕ ПОЛИТИКА С БЪЛГАРСКОТО СЛОВО!

АКО НЕ ГО НАПРАВИТЕ ДНЕС У НАС , УТРЕ ДРУГА ДЪРЖАВА ЩЕ ГО НАПРАВИ….

от екипа Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments