Имало едно време една цивилизация, която дала основите на света, но нейната историята  била открадната …
Днес ще ви разкажем частица от нея, но първо ще дадем някои пояснения.
Това е табличката от гр. Пилос, известна още като Tripod tablet, номер:641 от 1952г., преведена от Майкъл Вентрис. Представител на микенския Линеар Б, обаче тук ясно личат знаци от Линеар А – така нареченото във фригийската азбука мизийско Г (наше ръкописно г в момента) и определени знаци, които сме срещали и в други епиграфски паметници.

Принципно погърчването на Линеарите става 1200 -1000 г. пр. Хр., когато идват четирите гръцки племена и ордите на Данай, но все пак корените се запазват.
Има един интересен факт, който винаги се пропуска да се съобщи.

Самият Майкъл Вентрис, първоначално заявява, че Линеарите нямат общо с гръцкия или пред- гръцкия език, но по-късно променя мнението си, защото все пак и той е любител (като нас), явно под влиянието на Джон Чадуик – професорът, с който работи.
Наварин (на гръцки: Πύλος) е древен град в Месения, някогашна резиденция на цар Нестор, което е видно от руините на огромен дворец от микенска Гърция – 1700 – 1200 г. пр.н.е.(източник: Wikipedia).
По мнение на археолозите, микенците са използвали вече построените и изоставени дворци на минойците,( които след мощното изригване на Санторини напускат района), като са им правили леки козметични ремонти, а ние смятаме, че те са продължение на крито- минойската култура, защото са близки по бит и традиции.
Днешният превод ще ни върне във времето след Черноморския потоп ( точна датировка не можем да дадем ), но ще разкрием една
истина.

 

Започваме с тракийския текст:
Лидио во Сордо ио ии дули сок Илис осил оти во даки дули соли.

Ихиа во Тир оки сили Ило.
Ои мидио, иоди ои ии Лидо, дии из Котис иоди.
Их дули Сидик иоди Тилиз, оти уро ихи ирои уо, ои оки их ликим ии.
Ии оти Илио, их оа во Остиа, их во оти Кизидо, их асти.
Ти ии соки су ик 6 атии зоти ситис ои ла ти во.

Ии атии ахо соко сос. Ис 6 атии во Илис ти ао, иоди кати во . Оа ии сол дии ои ро .

Их ока во ра соки сос . Ии 6 атио оз олии.

Ти иоди осиос ис ситиа ахо соки сос . 6 атии во дуло ихои, ока ти ои Илис иоди соки сос .

Оки 6 атии во, око ахо дии ти иоди оки ик.

Съвременен текст :
Дървото (родът) на лидийския род и домът ( храмът  ви в Сордо, Сардис )

потече от Илис – клон от него и разпръснатия род на цивилизованите, излезли със очите (знанието) от Тир, от селището Илу.

На мидите бащата дойде в Лидо, иде той от Котис, баща на ситите.

Бащата Тилиз, баща на царството е и героят велик излезе с очи от ликийския дом (храм).

 

Иде Илии – отецът, от вашето дърво в Остиа, от дървото на бащата Кизид излиза.
От звездата на дома, дадени и продължили, пили в дома от Бога на ситите ваш.

Клетва дали при дървото (корените) и мирото (знанието).

От вашия дом се разпръснаха и тръгнаха да продължат и да разтроят богатството (знанието).
Виж шестимата бащи от дървото на Илис,  дадени на вас.

Разберете вашето дърво (род) !

От дома ви тръгнаха, разпръснати с вашето слово да вървят.

От дървото на светлината излизат.

Тръгнаха шестимата от извора с мирото (знанието).

Даде им бащата да сеят, видяли от богатството (знанието) на ситите – да продължат и да разтроят!
Очите (знанието) на шестимата бащи от очите на богатството идат!

Дадени са от очите (знанието) на бащата !
И както повечето пъти казваме, че знанието е било за избрани и мистично поднесено, трябваше да намерим връзка и кои са шестимата бащи.

Помогна ни това, че в Библията, както и в исторически извори се съобщава, че Тир или Тирас е обединил (след потопа) народа на траките ( Йосиф Флавий ). Наследниците на Ной, даващи имена на народите – тирас / тираси, но гърците ги наричали траки, ( Исидор Севилски – „Etimologiq ( 9,2 -31 ) “Tiras ex quo Thraces, quorom non satis immutatum vocabulumest quasi Tiraces”). И така по пътя на логиката, заедно с факта, че в Библията има генеалогично дърво на Ной, извадихме шестимата бащи – синовете на Яфет, внуци на библейския пророк Ной, дали имена на народите :

Синовете на Ной:

1.Хам

2.Сим

3.Яфет

Йон мах мис тефя-Морето се напълни и роди КОВЧЕЗИТЕ.

Синовете на Яфет : (внуци на Ной /йон – море/ )
1.Гомер
2.Магог(а)
3.Яван
4.Тувал
5.Тирас
6.Мосох
И не напразно, защото в техните имена се криеше послание …
Посланието:
РЕМ ГО ГА МАГО ЯВАН УТ ВАЛ ТИ РА СОМ СОХ
Превод:
МЪЖЕТЕ, НАЗОВАНИ  ВСЕКИ ОТ ГОВОРА МАГИЧЕН НА ГОСПОДА И ОЧИ, ДАДЕНИ ОТ СВЕТЛИНАТА. СЛУШАЙ И ПИЙ !

Без коментар !

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments