Никога Гоце Делчев не е говорил, че се бори за македонска държава. Това което е развил, като теза е, че поради липсата на подкрепа от Великите сили първо Македония трябва да получи автономия в Османската империя, а в подходящо време да се присъедини към България (пряко или като федерация) – това го каза лично съратник на Гоце Делчев (Б.С. – дядо на Борислав Стамов от екипа ни). Гоце Делчев е следвал модела на Източна Румелия и нейното присъединяване към Княжество България. Това е било широко известно на всички българи и не е случайно, че в борбата за свободата на Македония взимат участие българи от всички нейни краища. 
За краха на идеята за освобождаването на Македония, а впоследствие на загубата на Беломорието и Вардарска Македония е персонална вина носи цар Фердинанд. След Фердинанд поредица от български политици допълнително са уронвали, подкопавали и зачерквали националния идеал за единна и обединена България: Г.Димитров, Ж.Желев, Ф.Димитров и пр. 
Днешните управници също се нареждат в тази група, защото приеха данайския дар „Северна Македония”. 
Нашите южни съседи не само са откраднали нашата история, защото няма древна Гърция, с измама ни отнеха Беломорието и днес имат претенции върху древното Македонско царство. 
Докога нашите историци ще поддакват на измамата древна Гърция. Древна Елада не е древна Гърция, а е поредното арийско, тирейско (популярно тракийско) царство. Т.нар. древногръцки наречия са арийски, тирейски наречия, от които е създаден катаревуса в Източната римска империя, а днешния гръцки език е негов незавършен продукт. Днешна Гърция е изкуствен данайски проект на патриаршията в Константинопол, затова няма право върху наследството на Източната римска империя. 
Македония не е най-романтичната, а най-тъжната страница от българската история.
От екипа

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments